Τις θέσεις της HELLASTRON και τη συμβολή της στις Συνδυασμένες Μεταφορές ανέπτυξε ο Πρόεδρός της κ. Κ. Κουτσούκος, χαιρετίζοντας τη 2η Διεθνή Ημερίδα για τις Συνδυασμένες Μεταφορές στην Αλεξανδρούπολη.