Το σύγχρονο δίκτυο της HELLASTRON
φέρνει κάθε προορισμό πιο κοντά

Πρόταση HELLASTRON:
Ηλεκτρονικά διόδια σε 3 φάσεις