Επίτροπος Bulc: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελλάδα για το Project EDWARD

Η Ελλάδα στην Προεδρία
της Ένωσης Αυτοκινητοδρόμων της Ευρώπης