Ως ασφαλιστής βιομηχανικών κινδύνων, η HDI Global SE (HDI) ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και των μικρομεσαίων εταιρικών πελατών, με ασφαλιστικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ειδικές τους απαιτήσεις.

Διατηρώντας προεξέχουσα θέση στη γερμανική και την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, η εταιρεία έχει επίσης παρουσία σε 130 χώρες μέσω υποκαταστημάτων, θυγατρικών και δικτύου συνεργατών.

Με διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία επί 100 και πλέον χρόνια και την εξειδίκευση του τοπικού υποκαταστήματος στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τη ΝΑ Μεσόγειο, ο τεχνικός κόσμος εμπιστεύεται την HDI ως καταξιωμένο φορέα ασφάλισης, πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου μεγάλων και σύνθετων έργων υποδομής.

Οι ασφαλιστικές λύσεις της HDI περιλαμβάνουν καλύψεις για όλους τους κινδύνους κατασκευής και λειτουργίας έργων (υλικές ζημίες / αστικές ευθύνες), μηχανολογικού εξοπλισμού, επακόλουθης οικονομικής απώλειας, εξειδικευμένες πλήρεις λύσεις έργων ΣΔΙΤ καθώς και συναφείς κινδύνους επαγγελματικών ευθυνών. Η HDI διαθέτει υψηλή δυνατότητα ανάληψης κινδύνων με τη σιγουριά της ισχυρής διαβάθμισης Α+ από την S&P.

Επικοινωνία:
κ. Διονύσιος Μάτσας
HDI Global SE, Hellas
Μιχαλακοπούλου 80, 115 28, Αθήνα
Τηλ.: 210 7259181 / 210 7259463
Fax: 210 7259178
Email: hellas@hdi.global

Για περισσότερες πληροφορίες: www.hdi.global & www.hdi.global/gr/el/insurance/engineering