Η ADO AE είναι μια ανεξάρτητη Ελληνική εταιρεία συμβούλων μηχανικών που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1989. Κατά τα 30 χρόνια της παρουσίας της η ADO AE παρέχει με επιτυχία τις ακόλουθες Υπηρεσίες Μηχανικού:

  • Διαχείριση Έργου (Project Management)
  • Διαχείριση Κατασκευής (Construction Management)
  • Υπηρεσίες Επίβλεψης (συμπεριλαμβανομένων Συμβάσεων FIDIC)
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
  • Διαχείριση Προγραμμάτων (Program Management)
  • Συμβάσεις Παραχώρησης
  • Μελέτες
  • Εκτιμήσεις και Διαχείριση Κατασκευής Ακινήτων

Το κεντρικό γραφείο της ADO AE είναι στην Αθήνα όπου ένα σύνολο καταρτισμένων επαγγελματιών προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους παραπάνω τομείς. Η ADO ΑΕ συνεργάζεται και με εξωτερικούς συνεργάτες καλύπτοντας όλες τις πτυχές που μπορεί να προκύψουν κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης ενός έργου. Μέσα από συνεταιρισμούς με ευυπόληπτες εταιρείες του εξωτερικού η ADO AE παρακολουθεί μια δυναμική εξέλιξη των δραστηριοτήτων της στους περισσότερους τομείς των υπηρεσιών μηχανικού.

Στοιχεία επικοινωνίας:
ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ – ADO AE
Διεύθυνση: Σολωμού 7, ΤΚ 15232, Χαλάνδρι
Τηλ: 210 6838610, 210 7212500
Φαξ: 210 6838614
Email: ado@otenet.gr  ado@ado.gr
Web page: www.ado.gr