«Η ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. / ATHENS INSURANCE BROKERS S.A. (AIB) λειτουργεί από το 1980 με συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνική γνώση στην ασφαλιστική αγορά ως Μεσίτης Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην ασφάλιση Τεχνικών Έργων Κατά Παντός Κινδύνου (C.A.R. – E.A.R.), Επαγγελματικής Ευθύνης (PI), Εργοδοτικής Ευθύνης (EL), Μηχανικού Εξοπλισμού (P+E), Μηχανικών Βλαβών (MB). Επίσης δραστηριοποιείται  στην ασφάλιση Περιουσίας και Απώλειας κερδών (Property  and BI), Μελών Διοικητικού Συμβουλίου (D&O), Μεταφορών και Σκαφών (Marine-Cargo),Διάρρηξης χρηματοκιβωτίου – Ληστείας ταμείου (C.I.S.), Μεταφοράς Χρημάτων (C.I.T.), Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων (F.G.), Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (E.E.I.), Πιστώσεων, Εγγυήσεων,Cyber risks, καθώς και στην διαχείριση και είσπραξη απαιτήσεων ζημιών Εταιρειών Παραχώρησης από ασφαλιστικές εταιρείες (Claims Handling).»

Στοιχεία επικοινωνίας:

ATHENS INSURANCE BROKERS S.A.
Ελ. Βενιζέλου 99, 17123 Νέα Σμύρνη
Επικοινωνία: Κωστής Ι. Αλφιέρης
Τηλ: 210 9323700,
email: alfieris@aib.gr
Ιστοσελίδα: www.aib.gr