Η ΠΟΛΙΝΔΕ ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον Συγκοινωνιακό Τομέα. Η εταιρεία εκπονεί μελέτες και παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου σε όλο το φάσμα των Συγκοινωνιακών Έργων, συνεργαζόμενη τόσο με φορείς και Υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όσο και του ιδιωτικού στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται και στο εξωτερικό, κυρίως σε χώρες της Μ. Ανατολής. Στελεχώνεται από εξειδικευμένους και έμπειρους συγκοινωνιολόγους, ενώ παράλληλα διαθέτει ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων εξωτερικών συνεργατών. Στην μέχρι τώρα πορεία της η ΠΟΛΙΝΔΕ έχει εκπονήσει πληθώρα μελετών με αποδέκτες Δημοσίου Ενδιαφέροντος, Εταιρείες Μελετών και Σύμβουλων Μηχανικών, Κατασκευαστικές Εταιρείες και Εταιρείες Εκμετάλλευσης.

www.polinde.gr

POLINDE E.E.
Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
Γρίβα 22, Χαλάνδρι
Τ.Κ. 152 33
Τηλ.: (+30) 2108000915, (+30) 2106254923
Φαξ: (+30) 2106254924