Η DKND ENGINEERS Ο.Ε. είναι μία εταιρία με πολύπλευρο αντικείμενο και έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σκοπός της είναι η παροχή αξιόπιστων επαγγελματικών υπηρεσιών και η αντιμετώπιση σύνθετων τεχνικών προβλημάτων στα αντικείμενα που δραστηριοποιείται, για πελάτες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Βασικοί τομείς δραστηριότητας της εταιρίας είναι οι παρακάτω:

  • Συγκοινωνιακά Έργα
  • Διαχείριση και Διανομή Ύδατος – Έργα Περιβάλλοντος
  • Έργα Πολιτικού Μηχανικού – Παροχή Υπηρεσιών

Στο εύρος των εργασιών, παρέχονται άρτιες τεχνικά υπηρεσίες στο βέλτιστο χρονικό και οικονομικό πλαίσιο, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα προετοιμασίας και υποστήριξης, από τις Προκαταρκτικές Μελέτες και την προετοιμασία του φακέλου έργου, έως την υποστήριξη και διαχείριση των έργων κατά την κατασκευή.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                                        ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 8 GR – 54623 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνα – Fax:                                  +302310 236051, +302310 276515

e-mail:                                                  dknd@dknd.gr & dknd-xatzis@tee.gr

site :                                                    www.dknd.gr