Τεράστια οικονομία καυσίμου με φυσικό αέριο. Ασφάλεια και λιγότεροι ρύποι είναι από τα θετικά του. Γεμίζεις σε επιλεγμένα σημεία και εξαπλώνεται μέρα με την ημέρα!

Οικονομία, λιγότεροι ρύποι και όχι μόνο με το φυσικό αέριο

– Για οδηγούς μεγάλων διαδρομών είναι μια οικονομική πηγή ενέργειας
– Πολλές χώρες έχουν χαμηλούς φόρους καυσίμου
– Μπορεί να υπάρχουν κίνητρα από τους προμηθευτές φυσικού αερίου
– Εκπομπές ρύπων σημαντικά λιγότερες συγκριτικά με τη βενζίνη και το πετρέλαιο
– Καυσαέρια σχεδόν χωρίς σωματίδια
– Μεγαλύτερη αυτονομία των οχημάτων μετατροπής
– Υψηλές αντικρουστικές ιδιότητες
– Υψηλές προδιαγραφές ασφάλειες
– Τα αποθέματα σε φυσικό αέριο είναι περισσότερα από το πετρέλαιο
– Καθόλου απώλειες εξάτμισης καυσίμου κατά τον ανεφοδιασμό
– Ελαφρύτερο του αέρα, διαλύεται προς τα άνω

Περισσότερα 15 εκατομμύρια κινούνται με φυσικό αέριο παγκοσμίως

α. τα αυτοκίνητα που παγκοσμίως κινούνται με φυσικό αέριο, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, φτάνουν τα 14,5 εκατομμύρια, τα οποία ανεφοδιάζονται σε περισσότερα από 20 χιλιάδες πρατήρια σε 2.400 πόλεις σε όλο τον κόσμο.

β. οι κινητήρες φυσικού αερίου παράγουν 25% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από τη βενζίνη και 35% λιγότερο από το diesel, ενώ σε αντίθεση με τη βενζίνη το φυσικό αέριο ως καύσιμο δεν περιέχει τοξικά πρόσθετα μολύβδου ή βενζολίου.

γ. το φυσικό αέριο δεν είναι τοξικό ή διαβρωτικό, δεν μολύνει τα υπόγεια ύδατα και επιπλέον δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος για το περιβάλλον σε περίπτωση διαρροής!

δ. το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και σε περίπτωση διαρροής απλά διαφεύγει προς τα πάνω, διαστέλλεται και διαλύεται στην ατμόσφαιρα.

Το φυσικό αέριο δεν νοθεύεται

• Το φυσικό αέριο ΔΕΝ μπορεί να νοθευτεί καθώς παρέχεται υπό πίεση με ειδικούς αγωγούς κατευθείαν από το εθνικό σύστημα μεταφοράς στα πρατήρια.

• Το φυσικό αέριο δεν περιέχει θείο, ίχνη μετάλλων και τοξικά πρόσθετα μολύβδου ή βενζολίου που θεωρούνται ιδιαίτερα καρκινογόνες ουσίες.

• Με τη χρήση του φυσικού αερίου εκλύονται -25% CO2, -35% μικροσωματίδια, -75% αρωματικοί υδρογονάνθρακες και -53% οξείδια του αζώτου (ΝΟx) σε σχέση με την αμόλυβδη βενζίνη.

• Σε σχέση με το πετρέλαιο κίνησης, η χρήση φυσικού αερίου επιφέρει
-15% CO2, -99,6% μικροσωματίδία, -36% αρωματικούς υδρογονάνθρακες και -95% ΝΟx. Ένα κιλό φυσικού αερίου ισοδυναμεί ενεργειακά με 1,5λτ. αμόλυβδης βενζίνης, 1,3λτ. πετρελαίου κίνησης και 2λτ. υγραερίου.

• Ο αριθμός οκτανίων του φυσικού αερίου ανέρχεται στο 130 έναντι 90+ της αμόλυβδης βενζίνης.

• Το λιπαντικό του κινητήρα φυσικού αερίου «μολύνεται» σημαντικά λιγότερο με αποτέλεσμα τα αυξημένα διαστήματα αλλαγής του σε σχέση με την βενζίνη.

• Τα μέχρι στιγμής γνωστά κοιτάσματα φυσικού αερίου επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών με βάση τα σημερινά δεδομένα κατανάλωσης για 120 έτη.

Πηγή: autotriti.gr