Τι επισημαίνει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας των Μεταφορών – Τα στοιχεία για την Ελλάδα.
Το θέμα της οδικής ασφάλειας στον αστικό ιστό πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας των Μεταφορών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι μοτοσικλετιστές – οι τρεις πιο ευάλωτες ομάδες οδικών χρηστών – αντιπροσωπεύουν το 70% όσων σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν σοβαρά σε αστικούς δρόμους στο διάστημα από το 2010 έως το 2017.

Η έκθεση σχολιάζει πως «όσο οι άνθρωποι δεν αισθάνονται ασφαλείς όταν περπατούν ή κάνουν ποδήλατο στις πόλεις, πολλοί είναι αυτοί που θα αποθαρρυνθούν από τη χρήση των πλέον βιώσιμων τρόπων μεταφοράς. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο, επειδή οι άνθρωποι που παίρνουν το αυτοκίνητο θέτουν σε κίνδυνο όλους τους ευάλωτους χρήστες των δρόμων γύρω τους.
Στα επόμενα δέκα χρόνια, θέλουμε να δούμε την ΕΕ και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να επενδύουν σε αστικές μεταφορές κατά τρόπο που να δίνει προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους χρήστες τωμ δρόμων. Δεν πρόκειται μόνο για ασφαλέστερη υποδομή και για τη θέσπιση ασφαλών ορίων ταχύτητας, αλλά και για την καλύτερη εφαρμογή των ορίων ταχύτητας, καθώς και τη μείωση της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος και της διάσπασης της προσοχής».
Στην έκθεση διαπιστώθηκαν επίσης τεράστιες διαφορές στο επίπεδο ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θνησιμότητα στους αστικούς δρόμους είναι η υψηλότερη στη Ρουμανία με 105 νεκρούς ετησίως/1.000.000 κατοίκους, αριθμός τετραπλάσιος του μέσου όρου της ΕΕ. Στον αντίποδα έχουμε τη Σουηδία με 11 νεκρούς/1.000.000 κατοίκους, το Ηνωμένο Βασίλειο με 13 νεκρούς/1.000.000 κατοίκους και τις Ολλανδία, Ιρλανδία και Ισπανία με 14 νεκρούς/1.000.000 κατοίκους.
Όσον αφορά στην πρόοδο προς την κατεύθυνση της μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων στις αστικές περιοχές, η Λεττονία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Πολωνία είναι οι χώρες της ΕΕ που σημείωσαν τη μεγαλύτερη πρόοδο μεταξύ 2010 και 2017.
Οι συντάκτες της έκθεσης αναφέρουν επίσης ότι οι αλλαγές στα πρότυπα κινητικότητας θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την αστική κινητικότητα και την αστική οδική ασφάλεια στο μέλλον. Η υιοθέτηση ηλεκτρονικών σκούτερ και άλλων νέων μορφών κινητικότητας ενδέχεται επίσης να απαιτήσει νέα εθνική νομοθεσία ή κανονισμούς σε επίπεδο πόλης, προσαρμογές υποδομής και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Πηγή: Drive.gr