Βηματα… πίσω για την ασφάλεια και το Περιβάλλον γίνονται, αφού πολλοί στράφηκαν σε παλιά, ρυπογόνα και επικίνδυνα οχήματα για να αποφύγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς…

Δεκαετίες πίσω μπορεί να μας γυρίσει ο κορωνοϊός όσον αφορά στην ατμοσφαιρική ρύπανση και τα τροχαία ατυχήματα καθώς εκατομμύρια πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση απομακρύνονται από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και στρέφονται στα αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις τους. Ωστόσο το μεγάλο πρόβλημα που έχει εντοπιστεί αφορά στο γεγονός ότι οι πολίτες δεν κοιτούν να αποκτήσουν κάποιο όχημα με μικρή ηλικία αλλά αυτοκίνητα με ηλικίες άνω των 20 ετών με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα μοντέλα να έχουν γίνει ανάρπαστα στην ευρωπαϊκή αγορά με κίνδυνο πάντα βέβαια να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα, όπως πάντα βέβαια σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, καθώς οχήματα που προορίζονταν για ανακύκλωση επισκευάζονται κακήν κακώς και πωλούνται και πάλι έναντι 500 ή 1.000 ευρώ επιβαρύνοντας στο μέγιστο την ποιότητα του αέρα και βέβαια αυξάνοντας κατά πολύ την πιθανότητα ανόδου των τροχαίων ατυχημάτων εξαιτίας της κακής κατάστασης των εν λόγω αυτοκινήτων.

Στο Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κακή ποιότητα του αέρα λόγω των υψηλών επιπέδων αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10).

Όταν σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εγκρίνουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα και να διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε η διάρκεια της περιόδου υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.

Η Ελλάδα δεν τήρησε τις ημερήσιες οριακές τιμές για τις συγκεντρώσεις ΑΣ10, οι οποίες είναι νομικά δεσμευτικές από το 2005. Η χώρα μας επίσης παρέβη τις υποχρεώσεις της να κρατήσει την περίοδο υπέρβασης όσο το δυνατόν συντομότερη και δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για τη μείωση των συγκεντρώσεων ΑΣ10 στον οικισμό Θεσσαλονίκης.

Tα στοιχεία που υπέβαλε η Ελλάδα επιβεβαιώνουν τις συστηματικές υπερβάσεις στον οικισμό Θεσσαλονίκης για δεκατέσσερα έτη από το 2005 (για όλα τα έτη με εξαίρεση το 2013). Το 2019, τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν επί του παρόντος διαθέσιμα δεδομένα, οι ημέρες κατά τις οποίες σημειώθηκαν υπερβάσεις των οριακών τιμών ήταν 67. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες των ελληνικών αρχών μέχρι σήμερα δεν ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς.

Πηγή: newsauto.gr