Με εγκύκλιο το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επισημαίνει ότι οι εξετάσεις ανανέωσης προγραμματίζονται για τον Μάρτιο του 2021.

Παρατείνεται μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2021 η ισχύς των Πιστοποιητικών Ελεγκτών Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ αλλά και η βεβαιώσεις επιμόρφωσής τους τα οποία έχουν λήξει ή λήγουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 εξαιτίας των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η εξάπλωση του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναφέρεται επίσης ότι είναι πολύ πιθανό η ισχύς των πιστοποιητικών να παραταθεί περαιτέρω αν οι συνθήκες δεν επιτρέψουν την πραγματοποίηση εξετάσεων τον Μάρτιο του 2021.

Ειδικότερα όπως επισημαίνεται: «Λαμβάνοντας υπόψη τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που προβλέφθηκαν με την ανωτέρω (α) σχετική απόφαση, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1.Παρατείνεται έως τις 31-3-2021 η ισχύς των Πιστοποιητικών Ελεγκτών Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καθώς και των Βεβαιώσεων Συμπληρωματικής Επιμόρφωσης Ελεγκτών ΚΤΕΟ που λήγουν στις 31-12-2020. Η ανανέωση των ως άνω πιστοποιητικών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω (β) σχετικής απόφασης.

Διευκρινίζεται ότι οι Βεβαιώσεις Συμπληρωματικής Επιμόρφωσης Ελεγκτών ΚΤΕΟ που θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση της συμπληρωματικής επιμόρφωσης των ελεγκτών έως τις 31-3-2021, θα ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.

2.Δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως εξέτασης για την ανανέωση των πιστοποιητικών ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP και προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ στο διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων πρόληψης διασποράς του COVID-19, παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2021 η ισχύς όλων των πιστοποιητικών ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP τα οποία έληξαν ή θα λήξουν στο διάστημα από 26 Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Μαρτίου 2021. Οι εξετάσεις που ήταν προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του Δεκεμβρίου 2020, δύνανται να πραγματοποιηθούν από τον εξεταστικό φορέα μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου 2021, εφόσον οι έκτακτες συνθήκες το επιτρέψουν.»

Πηγή: newsauto.gr