Στο πλαίσιο του γενικού συναγερμού και των εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό του κορωνοϊού Covid-19 που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα από την Πολιτεία, τα Μέλη της Ένωσης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων με Διόδια (Hellastron), με αίσθημα ευθύνης και γνώμονα την προστασία εργαζομένων και χρηστών και ταυτόχρονα την διατήρηση της -κατά το δυνατό- απρόσκοπτης λειτουργίας των κρίσιμων υποδομών που διαχειρίζονται, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα όπως προβλέπονται από τις Αρμόδιες Αρχές (ΕΟΔΥ και ΓΓΠΠ), και έχουν θέσει σε εφαρμογή εξειδικευμένα Έκτακτα Μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορωνοϊού, τα οποία περιλαμβάνουν επιχειρησιακό σχέδιο και προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας. Το Πρόγραμμα αυτό εξελίσσεται συνεχώς με βάση τα νέα δεδομένα και το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Α. Επιχειρησιακό Σχέδιο

1. Πρόγραμμα Εκ Περιτροπής Εργασίας με «τηλεργασία» για το διοικητικό προσωπικό και «προσωπικό σε ετοιμότητα στο σπίτι» για το επιχειρησιακό προσωπικό, ώστε να ελαχιστοποιείται ο συγχρωτισμός και να εξασφαλίζονται στο μέτρο του δυνατού εφεδρείες. Πρόσληψη και έκτακτου προσωπικού όπου αυτό είναι απαραίτητο και εφικτό, για πρόσθετη εφεδρεία.

2. Εξασφάλιση εφεδρικών λύσεων στα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας, τόσο σε τεχνικό όσο και σε στελεχιακό επίπεδο, καθώς αυτά αποτελούν την «καρδιά» της εποπτείας και λειτουργίας των αυτοκινητοδρόμων και των σηράγγων.

3. Προτροπή των οδηγών να χρησιμοποιούν είτε τις Ηλεκτρονικές Λωρίδες με πομποδέκτη είτε τις ανέπαφες συναλλαγές με POS σε λωρίδες με εισπράκτορα ή σε λωρίδες με μηχανήματα αυτόματης πληρωμής (όπου υπάρχουν), προκειμένου να περιοριστούν οι συναλλαγές με μετρητά. Προς το σκοπό αυτό, προβάλλονται σχετικά μηνύματα στις ηλεκτρονικές πινακίδες και εκδίδονται αντίστοιχες ανακοινώσεις.

4. Μείωση των εργασιών συντήρησης και κατασκευών στις απολύτως απαραίτητες με έμφαση στην οδική ασφάλεια, τη διαχείριση κυκλοφορίας, την αποκατάσταση κρίσιμων επειγουσών βλαβών και τις εργασίες υγιεινής κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων και των εγκαταστάσεων λειτουργίας.

5. Η αναστολή ή μείωση της λειτουργίας των Σημείων Εξυπηρέτησης Πελατών, με σχετικές ενημερώσεις του κοινού, και η συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών, τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά και με courier.

Β. Προληπτικά μέτρα

Επιπλέον, στο πλαίσιο των γενικότερων προληπτικών μέτρων και ενεργειών, οι εταιρείες:

1. Βρίσκονται από την πρώτη στιγμή σε καθημερινή επαφή με τους ιατρούς εργασίας και παρέχουν τακτικά στο προσωπικό ιατρικές οδηγίες για την ατομική υγιεινή και προστασία του προσωπικού, με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ του ΠΟΥ.

2. Έχουν μεριμνήσει για την απομάκρυνση όσων εργαζομένων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και χορηγούν επίσης άδειες ειδικού σκοπού όταν απαιτηθεί στους δικαιούχους.

3. Έχουν εξασφαλίσει τα απαραίτητα αντισηπτικά και μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, κλπ.) για χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

4. Έχουν προετοιμαστεί με πιθανά σενάρια αναφορικά με την ύπαρξη πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος και τις αναγκαίες δράσεις από την πλευρά των εργαζομένων και των εταιρειών.

5. Έχουν λάβει μέτρα, για την ελαχιστοποίηση του συγχρωτισμού στους χώρους εργασίας (πχ. περιορισμός επισκέψεων και συνεργασιών με φυσική παρουσία, αναστολή ταξιδιών και μετακινήσεων κλπ.) και για τον ίδιο λόγο έχουν ρυθμίσει με λεπτομέρεια τις βάρδιες, καθώς και τις διαδικασίες παραλαβής/παράδοσης βάρδιας του προσωπικού.

6. Έχουν αναβαθμίσει/εντατικοποιήσει τις υπηρεσίες υγιεινής και καθαρισμού σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις των εταιρειών και των συνοδών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (Τροχαία και Πυροσβεστική), καθώς και στα κτίρια WC κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων. Επίσης, προβαίνουν σε προληπτικές απολυμάνσεις και είναι έτοιμες και για έκτακτες όποτε και εάν χρειασθεί.

Γ. Επιπτώσεις στην κυκλοφορία

Από τις πρώτες μέρες εφαρμογής των μέτρων της Πολιτείας καταγράφονταν σημαντική πτώση της κυκλοφορίας στο σύνολο του δικτύου των αυτοκινητοδρόμων. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία η μείωση της κυκλοφορίας σε αρκετές περιπτώσεις ξεπέρασε το 75% κατά τη διάρκεια του Απριλίου και των πρώτων ημερών του Μαΐου.