Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα επιδοτήσει τα ΚΤΕΛ από 10% έως και 35% για την αγορά καινούργιων ή ελαφρώς μεταχειρισμένων οχημάτων.

Το αδιάθετο ποσό των 45 εκατ. ευρώ θα διαθέσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στις εταιρείες ΚΤΕΛ για επενδύσεις και για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων τους.

Σύμφωνα μάλιστα με όσα αναγράφονται στο άρθρο 35 του νομοσχεδίου για τα Υδατοδρόμια το οποίο έχει τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση προβλέπεται ότι η χρηματοδότηση των επενδυτικών προγραμμάτων περιλαμβάνει και το ποσό των 4.400 ευρώ ανά λεωφορείο για τα ΚΤΕΛ. Ωστόσο η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού κόστους του έργου.

Επιπλέον για την ενίσχυση των επενδύσεων διατίθενται 30% της τιμής κτήσης των λεωφορείων αν είναι καινούρια ή ηλικίας έως 1 έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει, 10% της τιμής κτήσης των λεωφορείων τα οποία έχουν συμπληρώσει 5 έτη από το έτος κατασκευής τους.

Μάλιστα στο νομοσχέδιο αναφέρεται πως σε περίπτωση που συνενωθούν δύο ή περισσότερες εταιρείες ΚΤΕΛ το ποσοστό ενίσχυσης αυξάνεται σε 35% για καινούρια ή ηλικίας ενός έτους λεωφορεία και σε 15% για την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων.

Πηγή: Newsauto.gr