Τι πρoβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση – Θα επεμβαίνει επί τόπου η Τροχαία.

Σε περίπτωση επικίνδυνων ελλείψεων για την οδική ασφάλεια, τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ θα προχωρούν
στο εξής σε ακινητοποίηση των οχημάτων. Σύμφωνα µε Κοινή Υπουργική Απόφαση (892/19) που
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ την 1η Φεβρουαρίου, καθορίζεται διαδικασία ακινητοποίησης οχημάτων
στα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) σε περίπτωση διαπίστωσης
επικίνδυνων ελλείψεων κατά τη διενέργεια του ελέγχου (αρχικού, περιοδικού, εκούσιου, έκτακτου,
ειδικού και των επανελέγχων).

Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ένα αυτοκίνητο είναι επικίνδυνο, του αφαιρούνται οι
πινακίδες κυκλοφορίας και η άδεια κυκλοφορίας.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το μετακινήσει μόνο μέχρι το συνεργείο επισκευής με μέσα ασφαλή
για την οδική κυκλοφορία και μετά την επισκευή του σε ΚΤΕΟ για να γίνει ο επανέλεγχος για τη
διαπίστωση αποκατάστασης των επικίνδυνων ελλείψεων.
Η αφαίρεση των προαναφερόμενων στοιχείων κυκλοφορίας θα γίνεται από αστυνομικό όργανο, το
οποίο θα ειδοποιείται για τον σκοπό αυτό.
Το ΚΤΕΟ χορηγεί στον ενδιαφερόμενο σχετικό έγγραφο, ενώ τα στοιχεία κυκλοφορίας
αποστέλλονται από την αστυνομική Αρχή στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφέρειας. Η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας θα γίνεται κατόπιν ελέγχου κατά
αρμοδιότητα από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας με την προσκόμιση
ΔΤΕ χωρίς επικίνδυνες ελλείψεις από ΚΤΕΟ στο οποίο διενεργήθηκε ο επανέλεγχος.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου ΙΚΤΕΟ, Κώστα Βήκα, εδώ και πολλά
χρόνια δεν έχει συμβεί να φτάσει αυτοκίνητο σε τόσο κακή κατάσταση ώστε να κριθεί επικίνδυνο.
Γεγονός που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες τους είτε φροντίζουν να επιδιορθώσουν τις βλάβες πριν
πάνε για έλεγχο, είτε -αν είναι εντελώς σαράβαλα- δεν τα πηγαίνουν για ΚΤΕΟ, διακινδυνεύοντας
τα ανάλογα πρόστιμα και ποινές μέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων ή των ελέγχων στο
δρόμο.

«Αυτό που αλλάζει πλέον η απόφαση είναι ότι εμπλέκεται και η Αστυνομία. Στο εξής, αν τύχει να
έρθει κάποιο αυτοκίνητο επικίνδυνο, τα ΚΤΕΟ οφείλουν να ειδοποιούν την Τροχαία, εκτός από το
υπουργείο Μεταφορών και την Περιφέρεια. Ωστόσο, εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να απαγορεύουμε
σε ιδιοκτήτη οχήματος να το μετακινήσει. Αυτό είναι ζήτημα των αστυνομικών Αρχών», εξηγεί.

Πηγή: Drive.gr