Με τα συστήματα που εξασφαλίζουν πως το κάθε όχημα παραμένει στη λωρίδα κυκλοφορίας του δεν προστατεύεται μόνο ο οδηγός και οι επιβάτες τους αλλά και οι υπόλοιποι χρήστες του οδικού δικτύου.
Ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα ασφαλείας στα νέα μοντέλα είναι η προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας και η ακόμα πιο εξελιγμένη ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, τα οποία μπορεί να ακούγονται απλά όμως είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την ασφάλεια στον αυτοκινητόδρομο.
Στην απλούστερη εκδοχή του συστήματος (προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας) οι αισθητήρες διαβάζουν τη διαγράμμιση του δρόμου και ο οδηγός ειδοποιείται ηχητικά, οπτικά ή και απτικά (δόνηση) όταν οι ρόδες πατούν πάνω στις γραμμές. Στην ακόμα πιο εξελιγμένη εκδοχή του (υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας) το σύστημα παρεμβαίνει με μικρές διορθωτικές κινήσεις στο τιμόνι και δεν αφήνει το όχημα να παρεκκλίνει της πορείας του. Τέλος, η μεγαλύτερη ακρίβεια των αισθητήρων τελευταίας τεχνολογίας επιτρέπει και τη διατήρηση του οχήματος στο μέσον της λωρίδας κυκλοφορίας, σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς να χρειάζεται ο οδηγός να έχει τα χέρια του επάνω στο τιμόνι!

Με τα συστήματα που εξασφαλίζουν πως το κάθε όχημα παραμένει στη λωρίδα κυκλοφορίας του δεν προστατεύεται μόνο ο οδηγός και οι επιβάτες τους από πιθανή παρέκκλιση της πορείας αλλά και οι υπόλοιποι χρήστες του οδικού δικτύου καθώς γνωρίζουν ότι με την εξέλιξη της τεχνολογία, οι διαγραμμίσεις των δρόμων μετατρέπονται σε αόρατα δίχτυα ασφαλείας που συμβάλλουν στη μείωση των ατυχημάτων.

Πηγή: Drive.gr