Εκτός από τις προφανείς δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι κατασκευαστές, φαίνεται
πως υπάρχει και -τουλάχιστον- μια ακόμα.

Πέρα από το θολό τοπίο που υπάρχει με τη νομοθεσία, θα περίμενε κανείς οι δυσκολίες γύρω
από την αυτόνομη οδήγηση να αφορούν κυρίως στην επικοινωνία του αυτοκινήτου με το
περιβάλλον και την ασφαλή κίνησή του.

Όντως αυτό δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα, όμως μάλλον όχι υπό την έννοια
που φανταζόμαστε οι περισσότεροι.
Για την ακρίβεια, η δυσκολία δε βρίσκεται στον τρόπο που οι υπολογιστικές μονάδες θα κάνουν
αυτή τη δουλειά, αλλά στο πού θα βρίσκουν την απαιτούμενη ενέργεια για να το κάνουν.

Αυτή τη στιγμή, αυτό αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
εταιρείες που εξελίσσουν τέτοια συστήματα, αφού η ενέργεια αυτή είναι τεράστια. Το στίγμα για
το ύψος της έδωσε ο αντιπρόεδρος της Borgwarner, ενός από τους πιο γνωστούς μεγάλους
προμηθευτές στην αυτοκινητοβιομηχανία: «Χοντρικά η ενέργεια που χρειάζεται ώστε τα
συστήματα να κάνουν τους απαραίτητους υπολογισμούς, είναι όση χρειάζεται και για κινηθεί το
όχημα».

Με δεδομένο ότι η εν λόγω τεχνολογία θα συνυπάρξει σε πολύ μεγάλο βαθμό με την ηλεκτρική,
είναι κάτι που περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λυθεί στο σχετικά κοντινό
μέλλον.

Πηγή: Drive.gr