Με καθυστέρηση αναμένεται να «μπει στην πρίζα» ο στόλος οχημάτων της χώρας μας, καθώς
σύμφωνα με μελέτη που εξετάζει την ετοιμότητα 22 ευρωπαϊκών χωρών ως προς τη χρήση
ηλεκτρικών οχημάτων, η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση. Καλύτερα
προετοιμασμένες χώρες για να υποδεχθούν την επανάσταση της ηλεκτροκίνησης εμφανίζονται,
σύμφωνα με μελέτη της LeasePlan, η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Αυστρία. Παρά το
γεγονός ότι κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δεν έχουν «στρώσει κόκκινα
χαλιά» ακόμα για την υποδοχή του ηλεκτρισμού στην κινητικότητα, για πρώτη φορά ο δείκτης
(EV Readiness Index 2019) δείχνει ότι όλες οι χώρες που εξετάζονται, παρουσιάζουν βελτίωση
σε σχέση με το 2018, αν και όχι με τον ίδιο ρυθμό. Φινλανδία, Γερμανία και Πορτογαλία
ενίσχυσαν τη θέση τους κατά 7, 4 και 4 θέσεις αντίστοιχα, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των
υποδομών φόρτισης και των αυξημένων κινήτρων που παρέχουν οι κυβερνήσεις για την
απόκτηση και διατήρηση ηλεκτρικού οχήματος.

Η Ελλάδα κατάφερε να συγκεντρώσει μόλις 10 βαθμούς στον δείκτη συνολικής ετοιμότητας
υποδοχής της ηλεκτροκίνησης το 2019, με τη Νορβηγία, που βρίσκεται στην πρώτη θέση, να
καταγράφει 34 βαθμούς. Στον αντίποδα η Πολωνία, που ακολουθεί την Ελλάδα, κατάφερε να
συγκεντρώσει μόλις 9 βαθμούς. Ειδικότερα, η Ελλάδα συγκέντρωσε 2 βαθμούς ως προς την
ωρίμανση υποδοχής της ηλεκτροκίνησης (12 βαθμοί η Νορβηγία, 3 η Πολωνία), 2 βαθμούς
επίσης για την ωρίμανση όσον αφορά τα σημεία φόρτισης και τέσσερις βαθμούς για τα κρατικά
κίνητρα. Στο μεταξύ κατά το 9μηνο του 2018 οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων (αφορά
και τα υβριδικά) στη χώρα μας έφτασαν τις 231, το οποίο αναγόμενο στον πληθυσμό βρίσκεται
στη χαμηλότερη θέση μεταξύ των χωρών.

Όσον αφορά τις υποδομές φόρτισης, η χώρα βρίσκεται πολύ πίσω καθώς παρουσιάζει μόλις
115 σημεία φόρτισης, εκ των οποίων μόλις τα 6 (5,2% του συνόλου) είναι ταχυφορτιστές.
Σχετικά με την παροχή κυβερνητικών κινήτρων η χώρα μας εμφανίζει, μεταξύ των πιθανών
οκτώ μορφών κινήτρων, θετικό πρόσημο στα τρία.

Ειδικότερα, στην Ελλάδα παρέχονται κίνητρα για την ταξινόμηση ηλεκτρικών οχημάτων, για τα
τέλη κυκλοφορίας καθώς και άλλα οικονομικά κίνητρα. Ωστόσο δεν υπάρχουν επιδοτήσεις για
την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου, για την αγορά εταιρικού ηλεκτρικού στόλου, πιθανή μείωση
ΦΠΑ, κίνητρα υποδομής (π.χ. σημεία φόρτισης) ή κίνητρα παρεχόμενα από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι το σημαντικότερο αντικίνητρο για την αγορά
ηλεκτρικού οχήματος στην Ελλάδα παραμένει το υψηλό κόστος κτήσης.

Κίνητρα

Τα περισσότερα κρατικά κίνητρα για την απόκτηση ηλεκτρικού οχήματος προσφέρουν Αυστρία,
Ιρλανδία, Γερμανία και Ολλανδία. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν χρηματοδοτικά προγράμματα για
την αγορά, εκπτώσεις στα τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας, διευκολύνσεις για τον εταιρικό
στόλο και οφέλη στον ΦΠΑ.

Την πλειονότητα των σημείων φόρτισης συναντά κανείς στην Ολλανδία (83.196 σημεία),
ακολουθούν η Γερμανία (37.405) και η Γαλλία (34.558). Ως προς τα σημεία φόρτισης ανά
κατοίκους, η Ολλανδία διαθέτει 4,8 φορτιστές ανά 1.000 κατοίκους, η Νορβηγία 4,5 φορτιστές
ανά 1.000 κατοίκους και το Λουξεμβούργο 1,9 φορτιστές.

Πηγή: Kathimerini.gr