Τέλος η ταλαιπωρία για μία θέση στάθμευσης – Ειδική πρόβλεψη για τα άτομα με αναπηρία

Τη δημιουργία του νέου συστήµατος «έξυπνης» ελεγχόµενης στάθµευσης, η οποία θα υποστηρίζεται από εφαρµογές που θα ενηµερώνουν τους οδηγούς σε πραγµατικό χρόνο για τις κενές θέσεις και θα τους κατευθύνουν σε αυτές, ενώ παράλληλα θα είναι συνδεδεµένα µε τους φορείς αστυνόµευσης ώστε να «προφυλάσσουν» τις θέσεις των ΑµεΑ από το παράνοµο παρκάρισµα έχει ως στόχο το νέο έργο του υπουργείου ψηφιακής Πολιτικής, η διαβούλευση για το οποίο ολοκληρώθηκε στον ιστότοπο www.promitheus.gov.gr.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Έθνους το σύστηµα που θα διαµορφωθεί θα βασίζεται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και συγκεκριµένα σε λύσεις που θα χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο των πραγµάτων (Internet of Things) στις έξυπνες εφαρµογές σε κινητά τηλέφωνα και στους εναλλακτικούς µηχανισµούς πληρωµών.

Θα εφαρµοστεί πιλοτικά για τουλάχιστον 20.000 θέσεις στάθµευσης σε δήµους σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες συγκοινωνιακές µελέτες, ώστε να έχει προκύψει ο διαθέσιµος αριθµός θέσεων στάθµευσης. Η ανίχνευση της κατάστασης των θέσεων στάθµευσης θα πραγµατοποιείται από εξειδικευµένους αισθητήρες που θα τοποθετηθούν στο οδόστρωµα ή/και από οπτικούς αισθητήρες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κάθε δήµος θα µπορεί να εποπτεύει τις θέσεις στάθµευσης που είναι διαθέσιµες ή όπου απαγορεύεται η στάθµευση, ενώ θα αποφασίζει για την ανάπτυξη συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης είτε µε πληρωµή είτε µε µέγιστο χρονικό όριο στάθµευσης. Στόχος του προγράµµατος είναι η συνδροµή στην επίλυση της καθηµερινής αναζήτησης θέσης στάθµευσης κυρίως στις µεγάλες πόλεις, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς επιβαρυντικούς παράγοντες του κυκλοφοριακού.

Διεθνείς συγκοινωνιακές έρευνες καταδεικνύουν ότι το 30% της κυκλοφοριακής συµφόρησης οφείλεται στους οδηγούς που αναζητούν θέση στάθµευσης µε συνέπεια τον εκνευρισµό, τη σπάταλη καύσιµων και χρόνου, τη ρύπανση και την ηχορύπανση του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα οι ανάγκες των πολιτών για θέσεις στάθµευσης είναι συνεχώς αυξανόµενες, ενώ η έλλειψη ελεύθερων θέσεων σε συνδυασµό µε την ελλιπή αστυνόµευση συχνά δηµιουργούν τις «ιδανικές» συνθήκες για την παράνοµη στάθµευση.

Το έργο που σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής έχει εκτιµώµενο προϋπολογισµό 20 εκατοµµυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ και διάστηµα υλοποίησης τριάντα µηνών και θα περιλαµβάνει:

  • Τεχνολογία Geo-Location: Ο οδηγός θα βρίσκει θέση στάθµευσης µέσω smartphone.
  • Εφαρµογή PDA: Ο δηµοτικός αστυνοµικός λαµβάνει στο PDA του αυτόµατα εντολές για παράνοµη στάθµευση, για την περιοχή επέµβασής του και µόνο, µε αποτέλεσµα να περιορίζονται οι µετακινήσεις του.
  • Εφαρµογές για smartphone: ∆ίαυλος επικοινωνίας µεταξύ του εµπορικού κόσµου της περιοχής και οδηγών-επισκεπτών που θα δίνει πληροφορίες για προσφορές, νέες αφίξεις προϊόντων κ.λπ., χωρίς χρέωση.
  • Ευελιξία πληρωµών: Πληρωµή µε πολλούς εναλλακτικούς τρόπους (ξυστή κάρτα, αγορά προπληρωµένου χρόνου στάθµευσης, χρήση κινητού, µέσω SMS ή εφαρµογών πληρωµής για smartphone, φωνητικής πύλης IVR).
  • Αισθητήρες στάθµευσης: Αισθητήρες στάθµευσης που ελέγχουν τη θέση στάθµευσης και µπορούν να τοποθετηθούν στο οδόστρωµα ή στο πεζοδρόµιο και θα λειτουργούν µε µπαταρία.
  • Τεχνολογία Loyalty Scheme: Το σύστηµα θα προβλέπει ενέργειες επιβράβευσης για όσους το χρησιµοποιούν συχνά, ενισχύοντας τη σχέση του δήµου µε τους πολίτες αλλά και την εικόνα του συστήµατος σε νέους χρήστες.

Το σύστηµα θα περιλαµβάνει ειδικές προδιαγραφές τόσο για τους µόνιµους κατοίκους όσο και για τους ευάλωτους χρήστες, όπως είναι τα άτοµα µειωµένης κινητικότητας.

Ειδικά για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, το σύστηµα θα φροντίζει για τη διασφάλιση της διαθεσιµότητας των θέσεων στάθµευσης µε ειδικούς αισθητήρες. Η ηλεκτρονική πλατφόρµα θα δίνει τη δυνατότητα καταχώρισης και διαχείρισης των ειδικών οµάδων χρηστών (µόνιµοι κάτοικοι περιοχής, ΑµεΑ, δικαιούχοι ειδικών τιµολογίων κ.λπ.).

Πηγή: newsbeast.gr