Σε περίπτωση που συγκρουστούμε και δεν υπάρξει εκατέρωθεν τραυματισμός, πρώτη μας ενέργεια είναι να φωτογραφίσουμε τα οχήματα που έλαβαν μέρος στο ατύχημα, προτού αυτά μετακινηθούν, ενώ σημειώνουμε και τους αριθμούς κυκλοφορίας τους.

Κατόπιν μετακινούμε, ει δυνατόν, τα οχήματα, εφόσον αυτά εμποδίζουν την κυκλοφορία και απομακρύνουμε τυχόν θραύσματα και μεγάλα κομμάτια που συνιστούν κίνδυνο γι’ αυτούς που διέρχονται από το δρόμο.

Στη συνέχεια επικοινωνούμε με την ασφαλιστική εταιρία μας, δηλώνουμε το συμβάν και παίρνουμε οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε .

Εάν αυτός που έχει κάνει λάθος το αναγνωρίσει, υπάρχει η δυνατότητα της «φιλικής δήλωσης». Σε αυτή την περίπτωση καιτα δύο μέρη θα πρέπει να συμπληρώσουν μαζί το έντυπο «Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος» που τους έχει αποσταλεί μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Για να συμπηρωθεί το έντυπο θα χρειαστούν τα στοιχεία του διπλωματός τους, της άδειας κυκλοφορίας και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του κάθε οχήματος. Αν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, πάρτε τα στοιχεία τους πριν φύγουν και συμπληρώστε τα στο έντυπο αυτό.Στονειδικό χώρο που προβλέπουν τα έντυπα της «Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος» χεδιάζεται και το σημείο όπου έλαβε χώρα το ατύχημα και οι εμφανείς ζημιές των οχημάτων. Το έντυπο αυτό πρέπει να υπογραφεί και από τους δύο οδηγούς των οχημάτων να κρατήσει ο καθένας από ένα αντίγραφο και στη συνέχεια να το προωθήσει στην ασφαλιστική του εταιρία. Σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιες οι ασφαλιστικές εταιρίες στέλνουν συνεργάτες τους στο σημείο του ατυχήματος και αναλαμβάνουν την συμπλήρωση του εντύπου, και την τεκμηρίωση του συμβάντος (φωτογραφές, περιγραφή κλπ)

Σε περίπτωση που υπάρξει διχογνωμία όσον αφορά την υπαιτιότητα, τότε καλούμε την αστυνομία (100), ώστε να έλθει περιπολικό και να καταγράψει τις συνθήκες του ατυχήματος.

Σε περίπτωση εγκατάλειψης του χώρου του ατυχήματος από το ένα μέρος, που συνήθως είναι και το υπαίτιο, προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τον αριθμό κυκλοφορίας του, προτού αυτό φύγει και ερευνούμε αν υπάρχουν μάρτυρες του ατυχήματος, οπότε κρατούμε τα στοιχεία τους για μελλοντική επικοινωνία, ενώ ενημερώνουμε παράλληλα την αστυνομία.

Σε περίπτωση τραυματισμού: πρώτη μας ενέργεια είναι να καλέσουμε ασθενοφόρο, εάν αυτός δείχνει ότι είναι σοβαρός. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η επέμβασή μας σε έναν βαριά τραυματισμένο, όσο και εάν έχουμε το αγνό κίνητρο να τον βοηθήσουμε, αν δεν διαθέτουμε τις απαραίτητες γνώσεις πρώτων βοηθειών, μπορεί να αποδειχθεί επιβαρυντική για την υγεία του τραυματία, ακόμη και να επιφέρει μελλοντικές νομικές κυρώσεις για εμάς. Γι’ αυτό θα πρέπει να βοηθάμε βαριά τραυματίες, ΜΟΝΑΧΑ εάν διαθέτουμε την απαραίτητη γνώση, εκπαίδευση και εμπειρία. Σε τέτοιες περιπτώσεις αποφεύγουμε να μετακινήσουμε τον βαριά τραυματισμένο, από το σημείο που βρίσκεται καθώς η μετακίνησή του μπορεί να χειροτερέψει την κατάστασή του. Η μετακίνηση του τραυματία επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που κινδυνέυει άμεσα η ζωή του αν παραμείνει στο σημείο εκείνο, όπως σε περίπτωση ανάφλεξης του αυτοκινήτου, κίνδυνος πτώσης του αυτοκινήτου σε γκρεμό κλπ.

Είναι σημαντικό να παρακολουθήσουμε κάποιο από τα διαθέσιμα σήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα Πρώτων Βοηθειών ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε παρόμοιες περιστάσεις.

Αναμένουμε την άφιξη του ασθενοφόρου για τα περαιτέρω.

Επιχειρούμε την άμεση κατάσβεση τυχόν πυρκαγιάς με τους πυροσβεστήρες με τους οποίους όλα τα οχήματα επιβάλλεται να εφοδιάζονται.

Μέχρι να έρθει η τροχαία, εμείς ή κάποιος από την παρέα μας, αν υπάρχει,φροντίζουμε και για την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών που ακολουθούν από ασφαλή για εμάς σημείο (πίσω από μπάρες ασφάλειας ή πάνω στο πεζοδρόμιο) και παράλληλα φροντίζουμε για την καταγραφή των στοιχείων εμπλακέντων οχημάτων και οδηγών, βγάζοντας και τις απαραίτητες φωτογραφίες, πριν από τη μετακίνση των οχημάτων.

Πηγή : ioas.gr