Τις υποχρεώσεις των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί, αλλά και των επιβατών ταξί, καθορίζει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που παρουσίασε ο υπουργός Χρήστος Σπίρτζης.

Οδηγοί ταξί

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, για τους οδηγούς ταξί απαγορεύεται:

 • Η επιλογή επιβατών και προορισμών για τους οδηγούς ταξί.
 • Η με υπαιτιότητά τους διακοπή της μίσθωσης ήδη μισθωμένου αυτοκινήτου.
 • Η είσπραξη κομίστρου διάφορου του νομίμου για τους οδηγούς ταξί και διάφορου του συμφωνημένου για τους οδηγούς οχημάτων ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ.
 • Η άρνηση της μίσθωσης μη μισθωμένου ταξί.
 • Η μη συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του επιβάτη ως προς τη διαδρομή και τον προορισμό.
 • Η απρεπής, ανάρμοστη, άσεμνη, προκλητική ή απειλητική καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμπεριφορά προς τους επιβάτες και τους άλλους οδηγούς (όπως υβριστικές εκφράσεις, χειρονομίες κ.λπ.).
 • Το κάπνισμα εντός του οχήματος.
 • Η άρνηση της μίσθωσης μη μισθωμένου ταξί σε ΑμεΑ.
 • Να εισπράττουν κόμιστρο διάφορο του νομίμου και με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Να οδηγούν το όχημά τους υπό την επίδραση οινοπνεύματος, τοξικών-ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητά τους στην οδήγηση.

Επίσης σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι οδηγοί ταξί θα πρέπει:

 • Να εκτελούν την φορτοεκφόρτωση των αποσκευών του επιβάτη από και προς το πεζοδρόμιο οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα είκοσι κιλά.
 • Μόλις αναλαμβάνουν τη μίσθωση να κατεβάζουν την πινακίδα με την επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΟ και να θέτουν σε λειτουργία το ταξίμετρο. Με το τέλος της διαδρομής και τον μηδενισμό του ταξίμετρου, είναι υποχρεωμένοι να ανεβάζουν την πινακίδα με την επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΟ.
 • Κατά τη διάρκεια της νύχτας να έχουν τις πινακίδες με τις επιγραφές ΕΛΕΥΘΕΡΟ και ΤΑΞΙ (ή ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ) σβηστές όταν το αυτοκίνητο είναι μισθωμένο και φωτεινές όταν δεν είναι μισθωμένο.
 • Να ερωτούν τον επιβάτη όταν βγαίνει από τα όρια της περιμετρικής ζώνης, αν θα επιστρέψει σε σημείο εντός της περιμετρικής ζώνης και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης να κάνουν χρήση του τιμολογίου 2 (διπλή ταρίφα).
 • Να μη θέτουν σε λειτουργία μουσικές συσκευές ούτε να ανοίγουν τα παράθυρα του αυτοκινήτου, χωρίς τη συγκατάθεση του επιβάτη. Για το άνοιγμα του παραθύρου του οδηγού δεν απαιτείται η συγκατάθεση του επιβάτη.
 • Να διακόπτουν τη λειτουργία του ταξίμετρου όταν σταματήσει για λόγους που ευθύνεται ο ίδιος (όπως μικροεπισκευές, αλλαγή ελαστικών, ανεφοδιασμού με καύσιμα).
 • Να παραδίδουν στην αστυνομία ή στον κάτοχό του, οποιοδήποτε αντικείμενο που λησμονήθηκε στο αυτοκίνητο.
 • Να παρέχουν στον επιβάτη οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση (όπως κόμιστρο, διαδρομή).
 • Να μεριμνούν για την κατάσταση καθαριότητας του αυτοκινήτου τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.
 • Να μεριμνούν για την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών απαγορεύοντας τη μεταφορά εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών.
 • Να μεριμνούν για τη διατήρηση των κατάλληλων εσωτερικών συνθηκών θερμικής άνεσης και ποιότητας αέρα.

Ιδιοκτήτες ταξί

 • Ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής ταξί, κατά περίπτωση, είναι υποχρεωμένος:
 • Να φροντίζει ώστε το αυτοκίνητο να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση από τεχνικής πλευράς. Εφόσον διαπιστώνει οποιαδήποτε βλάβη που είναι δυνατόν να επηρεάσει την ασφαλή οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου, το αποσύρει για άμεση επιδιόρθωση της βλάβης.
 • Να ελέγχει την ακριβή λειτουργία του ταξίμετρου και να μεριμνά αμέσως για την επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης. Εφόσον διαπιστωθεί βλάβη στο ταξίμετρο, το αυτοκίνητο αποσύρεται για άμεση επιδιόρθωση της βλάβης.
 • Να χρησιμοποιεί οδηγούς που έχουν την ισχύουσα ειδική άδεια οδήγησης που προβλέπει ο Κανονισμός αυτός.
 • Εφόσον του ζητηθεί από αρμόδια αρχή να καταθέσει τις κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας και την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για λόγους που αφορούν την τήρηση διατάξεων του Κανονισμού, είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα αφαιρούμενα στοιχεία όπου τους ορίζονται, μέσα σε πέντε ημέρες από την επόμενη της κοινοποίησής της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης ή της γνώσης αυτής από αυτόν.
 • Να μεριμνά ώστε το αυτοκίνητο να φέρει τα προβλεπόμενα για τη συγκεκριμένη κατηγορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων εξωτερικά γνωρίσματα και εξαρτήματα.
 • Να μεριμνά για την απαιτούμενη τακτική συντήρηση και ορθή λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού για τη θέρμανση, την ψύξη και τον αερισμό.

Για τους επιβάτες ταξί το νομοσχέδιο προβλέπει τα ακόλουθα:

 • Να μην εμποδίζουν τον οδηγό με ενέργειές τους, κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
 • Να μην προσπαθούν να κατέβουν ή να ανέβουν στο αυτοκίνητο όταν αυτό κινείται.
 • Να μην καπνίζουν.
 • Να μην ανοίγουν τα παράθυρα και τις πόρτες χωρίς τη συγκατάθεση του οδηγού.
 • Να είναι ευπρεπείς, ευγενικοί και να μην επιδεικνύουν ανάρμοστη, υβριστική προκλητική ή απειλητική συμπεριφορά καθ’ οιονδήποτε τρόπο, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
 • Να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προξενήσει φθορά στο αυτοκίνητο.
 • Να μεριμνούν για τα μεταφερόμενα παιδιά, ζώα, αντικείμενα με ευθύνη τους.
 • Να μη ρίχνουν αντικείμενα εντός ή εκτός των οχημάτων και να μη ρυπαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
 • Να τηρούν επιμελώς τις οδηγίες για τη μετακίνηση με μικρά παιδιά, για τη μεταφορά βρεφικών/ παιδικών καροτσιών, αποσκευών, ποδηλάτων, και κατοικίδιων ζώων.
 • Να μην καταναλώνουν φαγητό και ποτό καθ’ όλη τη διάρκεια της μετακίνησής τους με αυτοκίνητα ταξί και μέχρι την αποβίβασή τους στον τελικό προορισμό τους.
 • Στις περιπτώσεις που ρυπαίνεται το αυτοκίνητο από τα μεταφερόμενα ζώα ή αντικείμενα ή από υπαιτιότητά του, ο επιβάτης είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την αποκατάσταση της καθαριότητας.
 • Στις περιπτώσεις που οι επιβάτες αναμένουν ταξί για μίσθωση και μεταξύ των αναμενόντων υπάρχουν τυφλοί ή ανάπηροι ή έγκυοι, είναι υποχρεωτική η παραχώρηση της προτεραιότητας για μίσθωση σ’ αυτούς.
 • Ο επιβάτης δεν επιτρέπεται να ζητήσει από τον οδηγό μισθωμένου απ’ αυτόν ταξί να διακόψει την κίνησή του και να σταθμεύσει σε σημείο της διαδρομής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 15λέπτου, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος που να δικαιολογεί την παράταση της αναμονής. Σε κάθε περίπτωση που ο επιβάτης απομακρύνεται από το μισθωμένο αυτοκίνητο ταξί ή αγοραίο οφείλει να επιδείξει στον οδηγό του αυτοκινήτου την αστυνομική του ταυτότητα, ή να καταβάλει το κόμιστρο προσαυξημένο κατά το κόστος αναμονής 15 λεπτών της ώρας.
 • Ο επιβάτης δεν επιτρέπεται να επιβιβάζεται σε ταξί με ρυπαρά ή μολυσμένα ρούχα.

Πηγή: news.gr