Αυτό που πρώτα από όλα πρέπει να γίνει σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, είναι, οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να σταματήσουν στο σημείο και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προειδοποίησης των άλλων οδηγών πχ με την χρήση τριγώνου, ότι έχει γίνει κάποιο ατύχημα, ώστε να μπορέσει να διεξαχθεί ομαλά η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων.

Σε πολλές περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων, τυχαίνει τα οχήματα να είναι σε τέτοιο σημείο, ώστε να πρέπει να μετακινηθούν, τόσο για να διευκολύνουν την κυκλοφορία, όσο και γενικότερα για θέμα ασφάλειας. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται πριν την μετακίνηση οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να τραβήξουν κάποιες φωτογραφίες χρησιμοποιώντας το κινητό τους τηλέφωνο διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι διατηρούν στο αρχείο τους την αρχική θέση των οχημάτων για μελλοντική χρήση από την ασφαλιστική τους εταιρία ή τις Αστυνομικές Αρχές

Αφού διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία των διερχομένων οχημάτων, οι εμπλεκόμενοι οδηγοί πρέπει να καλέσουν την βοήθεια ατυχήματος για να καταγράψει το συμβάν. Σε κάθε ασφαλιστήριο, κάθε οχήματος, υπάρχουν τα αντίστοιχα τηλέφωνα.

Η φροντίδα ατυχήματος θα φωτογραφίσει το σημείο του ατυχήματος και τα εμπλεκόμενα οχήματα και θα καλέσει τους οδηγούς, να συμπληρώσουν το έγγραφο δήλωσης ατυχήματος ή της φιλικής δήλωσης εάν υπάρχει, όπου θα αναφέρονται οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και το θέμα της υπαιτιότητας η αποδοχή ευθύνης από τον υπαίτιο οδηγό.

Το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης είναι ένα έντυπο που υπογράφουν και οι δύο πλευρές τη στιγμή του ατυχήματος. Αν υπάρχει (έντυπο Φιλικής Δήλωσης), είναι καλό να υπογράφεται από τους εμπλεκόμενους οδηγούς, ακόμη και χωρίς την παρουσία της βοήθειας, η οποία ωστόσο φέρει το δικό της έντυπο, το οποίο συμπληρώνει και του οποίου αντίγραφο παίρνει η κάθε πλευρά.

Επιτακτική ανάγκη είναι πάντως, τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταλλάσσουν μεταξύ τους στοιχεία, ενώ, πολύ σημαντικό είναι, σε περίπτωση που υπάρχουν μάρτυρες, να κρατηθούν και τα στοιχεία των μαρτύρων, καθώς μπορεί στο μέλλον, να διαφωτίσουν ως προς τις συνθήκες του ατυχήματος.

Σε κάθε περίπτωση, η φροντίδα ατυχήματος καταγράφει από τη μεριά της, τα στοιχεία του πελάτη της, των άλλων εμπλεκόμενων μερών, καθώς και των μαρτύρων εάν είναι παρόντες.

Συχνά η πρώτη κίνηση ενός οδηγού, που έχει εμπλακεί σε τροχαίο, είναι να καλέσει την Τροχαία. Στην περίπτωση βέβαια, που οι ζημιές είναι πολύ μικρές, πολύ συχνά οι οδηγοί αποχωρούν από τον τόπο του ατυχήματος, χωρίς να περιμένουν να γίνει η καταγραφή.

Ωστόσο, καλό θα είναι πάντα, πέρα από την βοήθεια ατυχήματος να γίνεται και η αντίστοιχη κλήση στον σταθμό της Τροχαίας της περιοχής, ώστε να καταγραφεί το συμβάν.

Στις περιπτώσεις, όπου έχουμε τραυματισμό ή και θάνατο, θα πρέπει να κληθεί άμεσα η αρμόδια αστυνομική αρχή, για να καταγράψει το συμβάν, τα εμπλεκόμενα μέρη να καλέσουν άλλες Αρχές όπως το ΕΚΑΒ, πυροσβεστική και να φροντίσουν για την διασφάλιση της ασφάλειας του τραυματία. Μέχρι την άφιξη της Τροχαίας  θα πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων (μετακίνηση οχημάτων, εξαρτημάτων κ.α) στον τόπο του ατυχήματος, που θα μπορούσε να δυσχεράνει το έργο της Αστυνομίας.

Οι τραυματίες δεν πρέπει ποτέ να μετακινούνται. Εάν τραυματίας είναι ένας μοτοσικλετιστής που φοράει κράνος και είναι στο οδόστρωμα, μία προσπάθεια βοήθειας ώστε να βγάλουμε το κράνος του, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά ή να επιδεινώσει τον τραυματισμό του. Οι οδηγοί θα πρέπει να περιμένουν το ΕΚΑΒ, κάνοντας όσες ενέργειες απαιτούνται, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του τραυματία, μέχρι να επιληφθούν οι αρμόδιες Αρχές.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βοηθάτε τους συνανθρώπους σας και την Τροχαία στο έργο της.

Κρατήστε τα στοιχεία ταυτότητας αυτοπτών μαρτύρων, η οποιαδήποτε στοιχεία μπορείτε (όπως φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, αριθμό κυκλοφορίας, τύπο και χρώμα οχήματος κ.α,), όσων εγκαταλείπουν τον τόπο του ατυχήματος.

News247