Τα υψηλά ποσοστά θανατηφόρων τροχαίων σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά και οι ώρες που «τρώνε» οι Έλληνες οδηγοί σε μποτιλιάρισμα στους δρόμους, είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη από το τέλος στον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ για τις μεταφορές το 2016.

Στον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ για τις μεταφορές, που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγκρίνονται οι επιδόσεις των κρατών μελών σε 30 κατηγορίες που καλύπτουν όλες τις πτυχές των μεταφορών. Οι Κάτω Χώρες βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα αποτελεσμάτων για τρίτη χρονιά και ακολουθούν η Σουηδία, η Γερμανία και η Αυστρία. Οι χώρες αυτές έχουν διαφορετικά πλεονεκτήματα, όλες όμως διαθέτουν σταθερό πλαίσιο για τις επενδύσεις, καλή βαθμολογία στην ασφάλεια των μεταφορών και έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα στην εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Αντίθετα, στις τελευταίες θέσεις του πίνακα βρίσκονται η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Ελλάδα και η Βουλγαρία.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, η έκθεση της Επιτροπής αναφέρει σχετικά με την ασφάλεια στους δρόμους, τα εξής: «Η Ελλάδα έχει βελτιώσει σημαντικά την οδική ασφάλεια από το 2010 και μετά. Ωστόσο, ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων παραμένει σημαντικά υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο: 74 ανά ένα εκατομμύριο κατοίκων, έναντι 52 στην ΕΕ».

Σε γενικές γραμμές, στην ΕΕ ο αριθμός των θανάτων από τροχαία ατυχήματα παραμένει στάσιμος. «Μολονότι οι δρόμοι της Ευρώπης είναι μακράν οι ασφαλέστεροι στον κόσμο, τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη του στόχου να μειωθεί κατά το ήμισυ ο αριθμός των θανάτων από τροχαία ατυχήματα έως το 2020», επισημαίνει η Επιτροπή.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, οι Έλληνες είναι οι οδηγοί που ξοδεύουν τον περισσότερο χρόνο σε κίνηση στους δρόμους, μετά τους Βρετανούς. Συγκεκριμένα, οι Έλληνες οδηγοί ξοδεύουν περίπου 39 ώρες ετησίως στους δρόμους, έναντι 29,5 ωρών που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.

Επιπλέον, το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται στον τομέα των μεταφορών στην Ελλάδα είναι ένα από τα πιο χαμηλά στην ΕΕ (16%, έναντι 22% στην ΕΕ). Σε γενικές γραμμές, στην ΕΕ ο αριθμός των γυναικών που απασχολούνται στον τομέα των μεταφορών αυξάνεται, αλλά το συνολικό ποσοστό γυναικών παραμένει χαμηλό.

Εξάλλου, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ικανοποιημένο από τα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα (αστικών, σιδηροδρομικών, αεροπορικών) βρίσκεται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (78%).

Όσον αφορά την κινητικότητα σε χαμηλές εκπομπές, σημειώνεται πρόοδος σε όλη την ΕΕ προς μια πιο βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα, ωστόσο τα επίπεδα εξακολουθούν να είναι χαμηλά, τονίζει η Επιτροπή.

-Στην Ελλάδα καταγράφονται χαμηλά ποσοστά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές (1,4%, έναντι 6% στην ΕΕ), αλλά και στα νέα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα (0,66%, έναντι 3% στην ΕΕ).

Τέλος, αναφορικά με την ποιότητα των υποδομών μεταφορών, οι αξιολογήσεις για την Ελλάδα βρίσκονται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο για τα αεροδρόμια και τους δρόμους. Ωστόσο, οι υποδομές στα ελληνικά λιμάνια και κυρίως η υποδομή των σιδηροδρόμων αξιολογούνται σχετικά χαμηλά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Πηγή: ΑΠΕ