Μέσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μειωμένες κατά 30% το 2030 επιδιώκει η Επιτροπή

Στην επιτάχυνση της μετάβασης σε οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών ρύπων αποσκοπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι νέοι στόχοι προβλέπουν μέσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 30% χαμηλότερες το 2030, σε σχέση με αυτές των οχημάτων το 2021, κάτι που «πιάνει» το σύνολο του στόλου οχημάτων όσον αφορά τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα και ημιφορτηγά.

Η δέσμη προτάσεων της Επιτροπής εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ενεργειών «για την καθαρή κινητικότητα» και κινείται προς την υλοποίηση των δεσμεύσεων της ΕΕ δυνάμει της συμφωνίας του Παρισιού, για μείωση των εκπομπών CO2 εντός της ΕΕ κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 σε σχέση με σήμερα.

Αναλυτικότερα η δέσμη προτάσεων για την καθαρή κινητικότητα περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

– Νέα πρότυπα CO2, με τα οποία θα βοηθηθούν οι κατασκευαστές να ενστερνιστούν την καινοτομία και να εφοδιάσουν την αγορά με οχήματα χαμηλών εκπομπών. Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης στόχους για το 2025 και το 2030. Με τον ενδιάμεσο στόχο για το 2025 διασφαλίζεται η ώθηση στις επενδύσεις ήδη από τώρα. Με τον στόχο για το 2030 παρέχεται σταθερότητα και μακροπρόθεσμος προσανατολισμός για να συνεχιστούν αυτές οι επενδύσεις. Οι στόχοι αυτοί συμβάλουν στην προώθηση της μετάβασης από τα παραδοσιακά οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης σε καθαρά οχήματα.

– Την οδηγία για την προώθηση καθαρών οχημάτων, για την προώθηση λύσεων καθαρής κινητικότητας στις προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων και, ως εκ τούτου, την παροχή ισχυρής τόνωσης της ζήτησης και της περαιτέρω ανάπτυξης λύσεων καθαρής κινητικότητας.

– Σχέδιο δράσης και επενδυτικές λύσεις για τη διευρωπαϊκή ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Σκοπός είναι να καταστούν τα εθνικά σχέδια πιο φιλόδοξα, να αυξηθούν οι επενδύσεις και να βελτιωθεί η αποδοχή από την πλευρά των καταναλωτών.

– Την αναθεώρηση της οδηγίας για τις συνδυασμένες μεταφορές, η οποία προωθεί τη συνδυασμένη χρήση διαφόρων τρόπων εμπορευματικών μεταφορών (π.χ. φορτηγά και τρένα), θα διευκολύνει τις εταιρείες στη διεκδίκηση κινήτρων και, κατά συνέπεια, θα τονώσει τη συνδυασμένη χρήση φορτηγών και τρένων, φορτηγίδων ή πλοίων για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

– Την οδηγία για τις υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών με πούλμαν, η οποία θα τονώσει την ανάπτυξη λεωφορειακών συνδέσεων για μεγάλες αποστάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα προσφέρει εναλλακτικές λύσεις για τη χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων και θα συμβάλει στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές και της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Με την οδηγία αυτή θα παρασχεθούν επιπλέον επιλογές κινητικότητας, καλύτερης ποιότητας και πιο προσιτές οικονομικά, ιδίως για άτομα με χαμηλό εισόδημα.

– Η πρωτοβουλία για τις μπαταρίες έχει στρατηγική σημασία για την ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, προκειμένου τα οχήματα και άλλες μελλοντικές λύσεις κινητικότητας και τα κατασκευαστικά τους στοιχεία να εφευρίσκονται και να παράγονται στην ΕΕ.

Τέλος, όπως μεταφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση, Μάρκος Σέφκοβιτς, δήλωσε επί του θέματος τα εξής: «Έχουμε μπει σε μια εποχή οικονομικού μετασχηματισμού φιλικού προς το κλίμα. Η σημερινή δέσμη προτάσεων δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε οι ευρωπαίοι κατασκευαστές να βρεθούν στην πρωτοπορία της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης, παρά να ακολουθούν άλλους.

Θα τους παροτρύνει να κατασκευάζουν τα καλύτερα, καθαρότερα και ανταγωνιστικότερα αυτοκίνητα, και έτσι να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Πρόκειται για μεγάλο άλμα προς τη σωστή κατεύθυνση: μια σύγχρονη και βιώσιμη ευρωπαϊκή οικονομία με καθαρότερο αέρα στις πόλεις μας και καλύτερη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα σημερινά και τα μελλοντικά ενεργειακά συστήματα».

Πηγή: newsbeast.gr