Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι πιλοτικές δοκιμές του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου ROBO-SPECT στα τούνελ της Εγνατίας Οδού στο Μέτσοβο. Το αυτόνομο ρομποτικό σύστημα του έργου δοκιμάστηκε στην αυτόματη ανίχνευση ρωγμών και άλλων κατασκευαστικών ελαττωμάτων στην επιφάνεια των τούνελ, καθώς επίσης στη μέτρηση ρωγμών με αυτόματο και χειροκίνητο τρόπο, παρουσία αξιολογητών και εμπειρογνωμόνων.

Το ρομποτικό σύστημα εκτέλεσε στατική επιθεώρηση της σήραγγας Μετσόβου,καταγραφή των ελαττωμάτων και μέτρηση των ρωγμών με τελείως αυτόματο τρόπο και χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση ή καθοδήγηση.

Το ROBO-SPECT (ROBOtic System with intelligent vision and control for tunnel inSPECTion and evaluation) ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 με στόχο τη δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου ρομποτικού συστήματος, που εξασφαλίζει με μία μόνο διέλευση κατά μήκος της σήραγγας, γρήγορη και αξιόπιστη επιθεώρηση, καθώς και στατική εκτίμηση της κατάστασής της.

Το έργο, που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του 7ου Προγράμματος Πλαισίου, είχε διάρκεια τριών ετών (έως το Σεπτέμβριο φέτος) και υλοποιήθηκε από μία κοινοπραξία δέκα εταίρων από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 4.592.196 ευρώ, από τα οποία η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ανήλθε στα 3.306.599 ευρώ.

Συντονιστής και τεχνικός διαχειριστής του έργου ήταν το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με υπεύθυνο τον δρα ‘Αγγελο Αμδίτη, διευθυντή της ερευνητικής ομάδας I-SENSEτου Ινστιτούτου.

Από ελληνικής πλευράς, σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγή των ερευνών και στην υλοποίηση του έργου είχαν και άλλοι δύο φορείς, η Εγνατία Οδός Α.Ε. και το Γραφείο Τεχνικών Μελετών Δ. Μπαϊρακτάρης και Συνεργάτες ΕΠΕ.

Δοκιμές και του RECONASS

Εξάλλου, με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στην κεντρική Σουηδία οι πιλοτικές δοκιμές ενός άλλου ευρωπαϊκού έργου, που επίσης συντονίζει το ΕΠΙΣΕΥ, του RECONASS, που έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης κτιριακών υποδομών. Κατά τη διάρκεια των πιλοτικών δοκιμών, προκλήθηκαν δύο μεγάλες ελεγχόμενες εκρήξεις σε ένα τριώροφο κτίριο σε απομακρυσμένη περιοχή.

Το RECONASS (Reconstruction and REcovery Planning: Rapid and Continuously Updated COnstruction Damage and Related Needs ASSessment) ξεκίνησε το Δεκέμβριο 2013, με βασική επιδίωξη την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου που θα παρέχει αξιόπιστη και συνεχή αξιολόγηση της στατικής κατάστασης των κτιρίων που έχουν υποστεί καταστροφή (από σεισμό, εκρήξεις κ.τ.λ.). Το νέο σύστημα θα παρέχει άμεσα και διαρκώς ενημερωμένα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της κατασκευής ως προς την αντοχή και τη λειτουργικότητά της.

To RECONASS, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του 7ου Προγράμματος Πλαισίου, έχει προγραμματισμένη διάρκεια 3,5 ετών (έως το Μάιο του 2017) και υλοποιείται από μια διεθνή κοινοπραξία δέκα εταίρων, μεταξύ των οποίων το ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ (Ελλάδα). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 5.479.161 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ανέρχεται στα 4.260.240 εκατ. ευρώ.

Πηγή: http://popaganda.gr/