Παραβίαση κόκκινου σηματοδότη.. από κάδο απορριμμάτων… στη Θεσσαλονίκη