Μιλώντας για την ασφάλεια του παιδιού στο αυτοκίνητο, ξεκινάμε από την εμβρυακή κατάσταση και κάνουμε σαφές ότι η έγκυος μητέρα πρέπει οπωσδήποτε
να φοράει ζώνη, καταρχάς για τη δική της ασφάλεια.

Επειδή όμως σε ένα απότομο φρενάρισμα ή σε μία πρόσκρουση η ζώνη του αυτοκινήτου μπορεί να πιέσει το έμβρυο, η ζώνη πρέπει να είναι τοποθετημένη κάτω από την κοιλιακή χώρα. Ιδανικό βοήθημα αποτελεί μία ειδική ζώνη που δρα συμπληρωματικά με τη ζώνη αυτοκινήτου. Αυτή κρατά σε κάθε περίπτωση τη ζώνη κάτω από την κοιλιά και την εμποδίζει σε ενδεχόμενη πρόσκρουση να «γλιστρήσει» προς την κοιλιά και να θέσει σε κίνδυνο το έμβρυο. Έρευνες στις ΗΠΑ έχουν δείξει ότι 4000 αποβολές το χρόνο οφείλονται σε τροχαία ατυχήματα λόγω πίεσης του εμβρύου από το τιμόνι ή από τη ζώνη.