ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιδρύθηκε το 1988 από το Ελληνικό Δημόσιο και λειτουργεί τις ακόλουθες αλυκές:

  • Μεσολογγίου
  • Κίτρους
  • Καλλονής
  • Πολιχνίτου
  • Αγγελοχωρίου
  • Νέας Κεσσάνης
  • Μέσης

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία πρωτογενούς θαλασσινού αλατιού υψηλών προδιαγραφών, απαραίτητης πρώτης ύλης στη βιομηχανία βρώσιμου αλατιού, τροφίμων και ζωοτροφών, χημική βιομηχανία, κλωστοϋφαντουργία, επεξεργασία δερμάτων, αποσκλήρυνση νερού και αποχιονισμό οδικών δικτύων.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η συνολική ετήσια δυναμικότητα των αλυκών σήμερα είναι 230.000 τόνοι.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001/2008.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Με την περιβαλλοντική πολιτική και εταιρική κοινωνική ευθύνη, συμβάλλει στην προβολή και ανάπτυξη των τοπικών περιοχών.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΛΑΤΙΟΥ

ΕΔΡΑ: ΑΛΥΚΗ ΑΣΠΡΗΣ – Τ.Κ. 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1, Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 3617450, 2103617510

ΦΑΞ: 2103635019

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.saltworks.gr

EMAIL: alykes@saltworks.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.saltworks.gr