Στοιχεία επικοινωνίας

Παραδείσου 14,

11528 Μαρούσι

Επικοινωνία: Δημήτρης Σωτηρόπουλος

Τηλ: 210 6853700, email: info@dsaconsult.gr

Ιστοσελίδα: www.dsaconsult.gr