Κάτι που λίγοι ιδιοκτήτες καινούριων αυτοκινήτων γνωρίζουν είναι ότι αν ο ιδιοκτήτης πάει το αυτοκίνητο σε ανεξάρτητο κι όχι εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τότε η εγγύηση δεν χάνεται. Αρκεί βέβαια το συνεργείο να χρησιμοποιήσει αυθεντικά ανταλλακτικά.

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 461 προβλέπει ότι η εγγύηση ισχύει ανεξαρτήτως του πού έγινε το σέρβις του αυτοκινήτου. Όπως αναφέρει ο ο πρόεδρος της Ενιαίας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μοτοσυκλετών Μηχανημάτων, Νίκος Νικολόπουλος, στο ΑΠΕ:

«Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 461 επιτρέπει σ’ έναν ιδιοκτήτη αυτοκινήτου να επισκευάσει το αυτοκίνητό του κατά τη διάρκεια της εγγύησης και σε ένα μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο, χωρίς να χάνει τα πλεονεκτήματα της εγγύησής του, με την προϋπόθεση ότι αυτό το συνεργείο θα κάνει χρήση γνήσιων ανταλλακτικών πρώτης τοποθέτησης ή ανταλλακτικά “after market” εφάμιλλα των γνησίων και όπως προβλέπεται από τις πιστοποιήσεις αυτών».

Ο πρόεδρος της ΕΟΒΕΑΜΜ, ανέφερε επίσης πως: «Το συνεργείο αυτό θα πρέπει να υπογράφει το βιβλίο συντήρησης του αυτοκινήτου και να συρράπτει τα τιμολόγια αγορών, ώστε να προσδιορίζεται η συγκεκριμένη ενέργεια και η συντήρηση του αυτοκινήτου. Και όλα αυτά για να διασφαλιστεί πρώτα ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου».

Πηγή: ΑΠΕ