Τα καθαρά (υβριδικά) οχήματα διαθέτουν βασικά πλεονεκτήματα:

  • Είναι εφοδιασμένα με κινητήρα εσωτερικής καύσης αλλά και ηλεκτροκινητήρα, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζουν εξοικονόμηση καυσίμου έως και 40-50% και αντίστοιχη μείωση εκπομπών ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με τα συμβατικά αυτοκίνητα.
  • Αλλάζουν αυτόματα λειτουργία από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης στον ηλεκτροκινητήρα.
  • Παρουσιάζουν μικρότερο λειτουργικό κόστος.
  • Η ακριβότερη τιμή αγοράς τους αποσβένεται σχετικά γρήγορα, ενώ η απόσβεση επιταχύνεται γρηγορότερα, όσο περισσότερα είναι τα διανυθέντα χιλιόμετρα.
  • Δεν είναι δυσκολότερα στην οδήγηση από τα συμβατικά οχήματα.
  • Δεν απαιτείται να συνδεθούν με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τη φόρτιση των μπαταριών.
  • Έχουν αυτόματο σύστημα μετάδοσης.
  • Τα κίνητρα που έχει θεσπίσει το ελληνικό κράτος για την προώθηση των υβριδικών είναι η απαλλαγή τους από τέλη ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας και η ελεύθερη μετακίνησή τους στο Δακτύλιο. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη δεκαετία είναι να προωθήσει ένα σύστημα μεταφορών που να απεξαρτηθεί από τη χρήση καυσίμων. Με τον τρόπο αυτό αφενός η Ευρώπη θα μειώσει την εξάρτησή της από την εισαγωγή πετρελαίου, ενώ ταυτόχρονα θα επιτευχθεί μείωση εκπομπών αερίων ρύπων έως και 60% μέχρι το 2050.