Μια σημαντική διάκριση απέσπασαν η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός, στο πλαίσιο των Hellenic Responsible Business Awards 2016, ενός θεσμού που επιβραβεύει και αναδεικνύει τις επενδύσεις που προάγουν την αειφορία, την εταιρική υπευθυνότητα και τη βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη.

Ειδικότερα, οι δυο εταιρίες έλαβαν Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία «Βραχυπρόθεσμη Επένδυση Τοπικής / Περιφερειακής Εμβέλειας» για τη δράση  «Ασφαλώς ποδηλατώ», που υλοποιούν εδώ και 1 χρόνο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς».

Το «Ασφαλώς Ποδηλατώ» συμβάλλει στη διαμόρφωση της οδικής κουλτούρας και συμπεριφοράς των οδηγών του «αύριο» και έχει ως στόχο να αποκτήσουν τα παιδιά μια υπεύθυνη οδική συμπεριφορά, η οποία θα τα συντροφεύει και στα επόμενα, ενήλικα ταξίδια τους. Διαθέτει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ενώ υλοποιείται πάντα με τη συνεργασία των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απόλυτα συμβατό με τη στρατηγική προτεραιότητα της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού για προαγωγή της οδικής ασφάλειας, το «Ασφαλώς Ποδηλατώ» έχει ταξιδέψει μέσα σε μια χρονιά, σε 67 δημοτικά σχολεία της Ανατολικής Αττικής, της Χαλκίδας, της Βοιωτίας και της Φθιώτιδας και έχει εκπαιδεύσει 2014 μαθητές στις βασικές αρχές της οδικής ασφάλειας και στην ασφαλή χρήση του πρώτου μεταφορικού τους μέσου, του ποδηλάτου.

Κλείνοντας, αξίζει να σημειώσουμε ότι η κοινωνική υπευθυνότητα και η προαγωγή της αειφορίας κατέχουν κεντρικό ρόλο στη στρατηγική και στην καθημερινή λειτουργία της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού. Στόχος μας είναι να είμαστε ενεργοί, κοινωνικά υπεύθυνοι πολίτες και να συμβάλλουμε τα μέγιστα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Περισσότερες πληροφορίες για τη στρατηγική και τις δράσεις μας σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη & Μείωση των τροχαίων ατυχημάτων “Πάνος Μυλωνάς”» συστάθηκε  στις 12 Μαΐου 2005. Αποτελεί μη κερδοσκοπικό Οργανισμό με ιδρυτικά μέλη του Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Επιχειρηματικούς φορείς, Ελεγκτική Εταιρεία και φυσικά πρόσωπα. Κύριος σκοπός του Ινστιτούτου είναι η υποστήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, τη μελέτη, έρευνα, ενημέρωση και εκπαίδευση στοχεύοντας κατ’ εξοχήν στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των αρμόδιων φορέων σε θέματα ενημέρωσης και προάσπισης της οδικής ασφάλειας αλλά και η παραπέρα ενίσχυση, ενδυνάμωση και στήριξη της πολιτείας στην ανάληψη και τήρηση ουσιαστικών μέτρων και πολιτικών στη χώρα μας σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, οδικής ασφάλειας και μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων, αποτελούν βασικούς στόχους του Ινστιτούτου.