• Οι αλυσίδες χιονιού εξασφαλίζουν μέγιστη πρόσφυση και κατά συνέπεια και ασφαλή οδική συμπεριφορά, αλλά και δυνατότητα κίνησης στο χιόνι και στον πάγο.
  • Ειδικά στον πάγο οι αλυσίδες αποτελούν μονόδρομο, μιας και μόνο αυτές είναι σε θέση να σπάσουν την επιφάνειά του και να εξασφαλίσουν πρόσφυση.
  • Επιλέγουμε τις αλυσίδες που προτείνει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου και εξασκούμαστε στην τοποθέτησή τους πριν από την ανάγκη χρήσης τους.
  • Μετά την τοποθέτηση των αλυσίδων διανύουμε με χαμηλή ταχύτητα μερικές εκατοντάδες μέτρα και ελέγχουμε ξανά την εφαρμογή τους.
  • Οι αλυσίδες τοποθετούνται στους κινητήριους τροχούς. Για το λόγο αυτό πρέπει να γνωρίζουμε αν το αυτοκίνητό μας φέρει κίνηση στους εμπρός ή τους πίσω τροχούς.
  • Σε τετρακίνητα οχήματα οι αλυσίδες τοποθετούνται κατά προτίμηση στους εμπρός τροχούς, ώστε πέρα από την προώθηση να υποστηρίζουν και την κατευθυντικότητα του οχήματος.

Πηγή: ioas