Η διαδικασία της δοκιμαστικής οδήγησης είναι πολύ σημαντική στη διαδικασία αγοράς και πώλησης ενός αυτοκινήτου. Γι’ αυτό άλλωστε οι έμποροι διαθέτουν τα πιο δημοφιλή μοντέλα της κάθε μάρκας που εκπροσωπούν για οδήγηση στους υποψήφιους αγοραστές.Το απολύτως απευκταίο σε μια τέτοια διαδικασία, είναι το test drive να εξελιχτεί σε crash test. Ακόμα χειρότερα, αν έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικών ζημιών και ειδικά σε ένα αυτοκίνητο εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, όπως μια Porsche 911.Όλα τα παραπάνω, ευτυχώς χωρίς άλλες συνέπειες για την υγεία των επιβαινόντων, συνέβησαν κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής οδήγησης στις ΗΠΑ. Ενθουσιασμένος, προφανώς, ο οδηγός της Porsche, άνοιξε την τροχιά του μετά από μια δεξιά στροφή σε δευτερεύοντα δρόμο και κατέληξε με δύναμη, αλλά ευτυχώς με το πλάι, επάνω σε ένα δυστυχή, αντιθέτως ερχόμενο οδηγό.
Στη συνέχεια η Porsche σαν μπαλάκι φλίπερ άλλαξε τροχιά και χτύπησε στο κράσπεδο του πεζοδρομίου. Από τα φαινόμενα, μάλλον η ζημιά είναι πέραν επισκευής, καθώς πέρα από τη φανοποιία, τροχοί και αναρτήσεις στην αριστερή πλευρά, με την οποία χτύπησε στο κράσπεδο, πρέπει να έχουν γίνει «σούπα».