Η εταιρεία «Έναλος» ιδρύθηκε το 2006 στην Αθήνα και δραστηριοποιείται ως εξειδικευμένος σύμβουλος μελετητής στους τομείς της ασφάλειας οδικών σηράγγων, της διαχείρισης της επικινδυνότητας και της ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Τα στελέχη της είναι μέλη διεθνών οργανισμών (ITA-COSUF, PIARC) και συμμετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια με εργασίες και άρθρα σε θέματα ασφάλειας οδικών σηράγγων. Η εταιρεία «Έναλος» έχει εκπονήσει διάφορες μελέτες ασφάλειας και εξειδικευμένα έργα επιστημονικού χαρακτήρα για το σύνολο σχεδόν των οδικών σηράγγων στην Ελληνική επικράτεια. Επιπρόσθετα, έχει αναλάβει τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου της PIARC (World Road Association) για την αναβάθμιση του εξειδικευμένου λογισμικού εκτίμησης της επικινδυνότητας DG-QRAM.

Για πληροφορίες: www.enalos.com

Contact details:

Νικόλαος Βαγιόκας, CEO | PhD, MBA

ΕΝΑΛΟΣ ΕΠΕ, Μεταμορφώσεως 51, Χαλάνδρι 152 34

τηλ. 210 6822260, info@enalos.com, www.enalos.com