Στη συνάντηση του προέδρου της HELLASTRON κ. Κωνσταντίνου Κουτσούκου με τον Διοικητή της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Οδικών Τελών και Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών κ. Ιωάννη Ανδρουλάκη, με την παρουσία εξειδικευμένων συνεργατών των δύο πλευρών, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην τροφοδότηση στοιχείων από τον πληροφοριακό κόμβο της HELLASTRON (HAP) στο National Access Point (NAP) όπως οι οντότητες πληροφοριών που θα δίνονται, η ανάγκη χρηματοδότησης των ενεργειών που απαιτούνται για την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων των εταιριών λειτουργίας και άλλα.

Συζητήθηκαν επίσης οι απαιτούμενες αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στα έργα παραχώρησης στα πλαίσια της πρόθεσης της υπηρεσίας να προχωρήσει στην έκδοση ενιαίας κάρτας διέλευσης των ατόμων με αναπηρία (ΑμΑ) από τα διόδια όλων των αυτοκινητόδρομων.