Ο Πρόεδρος της HELLASTRON κ. Κουτσούκος για τις νέες γεφυροπλάστιγγες.