Έντονη δραστηριότητα στον τομέα της δημόσιας παρουσίας επιδεικνύει κατά το τελευταίο διάστημα η HELLASTRON, παρά τις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας και τις αρνητικές επιπτώσεις της σε συνέδρια, επαγγελματικές εκδηλώσεις και συναντήσεις.

Έτσι, εκπροσωπώντας τον Φορέα των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων, ο Πρόεδρος της HELLASTRON κ. Κ. Κουτσούκος έχει παρακολουθήσει ή παραστεί με παρουσιάσεις στις ακόλουθες εκδηλώσεις, φυσικά ή διαδικτυακά:

1) I.O.A.Σ. «Πάνος Μυλωνάς», Επετειακή Εκδήλωση, Αθήνα, 09/09/2021, 

Συμμετοχή στην ενότητα Οδική Ασφάλεια χθες, σήμερα, αύριο: ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών, με παρουσίαση με τίτλο: «Η συνεισφορά του Δικτύου των Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων στη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας».

Συμμετοχή στην επίδοση βραβείων και αναμνηστικών δώρων

2) Electric Vehicle Conference & Expo, Αθήνα, 23/09/2021,

Συμμετοχή στην ενότητα Ηλεκτροκίνητη Ανάπτυξη. Υποδομές, Επενδύσεις, παρουσίαση με τίτλο: «Αστική και υπεραστική φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων – Προκλήσεις και Ευκαιρίες»

3) IBTTA’s 2021 89th Annual Meeting & Exhibition, virtual access, 10-12/10/2021

Παρακολούθηση του διήμερου συνεδρίου.

4) IRF Annual Conference online, Innovation: Charting Pathways to Sustainable Mobility, 20-21/10/2021 

Συμμετοχή στην ενότητα Session 3: Embedding Sustainability in Infrastructure Projects, παρουσίαση με τίτλο: “Smart Highways Require Long-term Innovation Investments”

5) 48th ASECAP Days, Regaining Trust and Confidence to Boost the Economy and to Recover from Pandemic, Digital Event, 10/11/2021

Συμμετοχή στην ενότητα Sustainable transport solution – Toward low carbon motorway, παρουσίαση με τίτλο: “The Greek Motorways Network as one of the key sectors that is helping Greece recover and emerge even stronger from the pandemic, creating new jobs and opportunities”

6) 7th ΙΤS (Intelligent Transportation Systems) Hellas Conference, Transportation & Logistics 4.0: Exploring Innovation, Αθήνα, 8-9/12/2021

Συμμετοχή στη Συνεδρία 5: Η Κινητικότητα ως Υπηρεσία: Υποδομές και Πλαίσιο, παρουσίαση με τίτλο «Κινητικότητα σαν Υπηρεσία, Ευκαιρίες και Περιορισμοί για τους Ελληνικούς Αυτοκινητόδρομους»