Ο Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κ. Παναγιώτης Σγουρίδης, την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 παρουσία του ΓΓ Δικτύων, κ. Δημήτρη Τζώρτζη, συντόνισε ευρεία σύσκεψη μεταξύ όλων των εκπροσώπων παρόχων κινητής τηλεφωνίας και του ΟΤΕ, του δικτύου «Hellastron-Ελληνικές Υποδομές και Οδοί με διόδια» και των  υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, για την ενοποίηση των τετραψήφιων αριθμών κλήσης, που αφορούν στα συμβάντα σε αυτοκινητοδρόμους.

Κύριος στόχος της συνολικότερης αυτής προσπάθειας αποτελεί η θέσπιση ενός ενιαίου αριθμού τηλεφωνικής κλήσης για βοήθεια ώστε να αυξήσει το αίσθημα ασφάλειας αλλά συγχρόνως και της παροχής πιο ευέλικτων υπηρεσιών στους χρήστες των αυτοκινητοδρόμων στη χώρα.

Ο Υφυπουργός εστίασε πρωτίστως στην αναγκαιότητα της απλούστευσης αλλά και στην συνεπαγόμενη αναβάθμιση των παρεχόμενων κοινωνικών εξυπηρετήσεων, που μπορούν να προκύψουν από την συγκεκριμένη πρωτοβουλία, για την καθιέρωση ενός ενιαίου τηλεφωνικού αριθμού κλήσης, για συμβάντα στους αυτοκινητοδρόμους.

Επίσης, συζητήθηκε και η χρησιμότητα της θέσπισης μιας 24ωρης πανεθνικής εμβέλειας ραδιοφωνικής συχνότητας, για την καλύτερη πληροφόρηση των χρηστών των αυτοκινητοδρόμων στην Ελληνική Επικράτεια.

Η δυνατότητα αυτή θα διερευνηθεί περαιτέρω, ώστε να λυθούν τυχόν τεχνικά ή άλλα λειτουργικά εμπόδια, ενώ προτάθηκε και η διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού δημιουργικών ιδεών για την επιλογή συγκεκριμένου ονόματος του ραδιοφωνικού σταθμού πληροφοριών για τους αυτοκινητοδρόμους.

Απώτερος στόχος όλων των παραπάνω σημείων, όπως τόνισε κλείνοντας τη σύσκεψη ο κ. Σγουρίδης,  παραμένει η καλύτερη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των πολιτών που μετακινούνται και χρησιμοποιούν με ασφάλεια το δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων στην χώρα μας.