Η HELLASTRON στη Βουλή των Ελλήνων

Ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας κος Χρήστος Κέλλας κάνοντας ανασκόπηση στις συνεδριάσεις αναφέρεται στους εκπροσώπους της Hellastron, του ελληνικού φορέα αυτοκινητοδρόμων και υποδομών με διόδια που αποτελεί πλέον κατοχυρωμένο θεσμικό συνομιλητή της Πολιτείας  και της οποίας τα μέλη είναι η Αττική Οδός, η Γέφυρα, η Νέα Οδός, η Εγνατία Οδός, η Μορέας, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, η Ολυμπία Οδός και η οδός Κεντρικής Ελλάδος. Στη συνεδρίαση, ο κος Σταυρής, Πρόεδρος της Hellastron και ο κος Χαλκιάς, Πρόεδρος της Διεθνούς Οδικής Ομοσπονδίας (International Road Federation) και εκπρόσωπος της HELLASTRON σε αυτήν, ενημέρωσαν την Επιτροπή για τις εξελίξεις και τα επίκαιρα ζητήματα στον τομέα της οδικής ασφάλειας σε διεθνές επίπεδο.