Συνέντευξη του Προέδρου της HELLASTRON κ. Σ. Σταυρή