Δύο νέα ετήσια βραβεία οδικής ασφάλειας θεσπίζουν, αρχίζοντας από το 2018, το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, η HELLASTRON και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ).

Πρόκειται για το βραβείο “Καλύτερης Δημοσίευσης Οδικής Ασφάλειας νέου ερευνητή” και το βραβείο “Καλύτερης Δράσης Οδικής Ασφάλειας”.

Μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, στα τέλη Σεπτεμβρίου, μεταξύ των κ.κ. Ευάγγελου Μπεκιάρη διευθυντή ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, Βασιλείου Χαλκιά προέδρου της HELLASTRON και Κωνσταντίνου Κεπαπτσόγλου προέδρου του ΣΕΣ, αποφασίστηκε η επιλογή και απονομή των βραβείων να γίνεται από κοινού από τους 3 φορείς.

Οι κκ. Ευ. Μπεκιάρη (διευθυντής ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), Β. Χαλκιάς (πρόεδρος HELLASTRON) και Κων/νος Κεπαπτσόγλου (πρόεδρος ΣΕΣ).

Το βραβείο “Καλύτερης Δημοσίευσης Οδικής Ασφάλειας νέου ερευνητή” απευθύνεται σε φοιτητές, πτυχιούχους, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς ή μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

Το βραβείο θα απονέμεται στα πλαίσια του διεθνούς Συνεδρίου Έρευνας στις Μεταφορές (ICTR) (κατά τη χρονιά διεξαγωγής του) ή σχετικού συνεδρίου που υλοποιούν κάποιοι από τους 3 φορείς (στα ενδιάμεσα έτη).

Φέτος, θα απονεμηθεί στις 11-12 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του “7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας”, που συνδιοργανώνουν ο ΣΕΣ και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα (http://rsc2018.civ.uth.gr/).

Το βραβείο “Καλύτερης Δράσης Οδικής Ασφάλειας” θα απονέμεται σε Φορέα (Δημόσιο, Ιδιωτικό, Μικτό-Νομικό πρόσωπο) για σχετική δράση του που έχει ξεκινήσει ή βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης εντός των 12 προηγουμένων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης συμμετοχών.

Το βραβείο απονέμεται εφέτος στο πλαίσιο των Ημερών Ανοικτών Θυρών του ΙΜΕΤ/EKETA (OPEN DAY), που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου.

Οι ερευνητές και φορείς, για να βραβευτούν, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση σε σχετική ιστοσελίδα του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και εντός συγκεκριμένης ημερομηνίας.

Κατ’ εξαίρεση για το πρώτο έτος (2018) η επιλογή θα γίνει από τους 3 φορείς (χωρίς διαγωνιστική συμμετοχή και διαδικασία).

Στόχος των ετήσιων Βραβείων Οδικής Ασφάλειας είναι να αναδείξουν βέλτιστες πρακτικές προαγωγής της οδικής ασφάλειας, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο, ώστε να τύχουν ευρείας εφαρμογής στη χώρα.