Στο συνέδριο που οργανώθηκε από την ASECAP (Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρειών-Διαχειριστών Οδικών Υποδομών με Διόδια) στις 27-29 Μαΐου του 2015 στο “Epic Sana Hotel” στην Λισαβόνα με θέμα «Πολυτροπικό, έξυπνο και ασφαλές Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών: Ο κομβικός ρόλος των αυτοκινητόδρομων», η HELLASTRON εκπροσωπήθηκε με παρουσιάσεις από τον πρόεδρο της κ. Βασίλη Χαλκιά και τον γενικό γραμματέα του οργανισμού κ. Κωνσταντίνο Κουτσούκο:

Η παρουσίαση του κ. Χαλκιά με τίτλο «Εφαρμογή της υβριδικής μορφής Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για τον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων με διόδια» έγινε στα πλαίσια της ενότητας που αφορά την «Επένδυση στην μελλοντική κινητικότητα ανά την Ευρώπη: Κατασκευή, διαχείριση και σύνδεση αυτοκινητόδρομων με άλλες μορφές μετακίνησης ».

Στην εισαγωγή του ο κ. Χαλκιάς εξήγησε το νόημα και την σημασία των ΣΔΙΤ και παρουσίασε, μαζί με το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, την εξέλιξη της ιδέας τους και την εφαρμογή τους στον Ελλαδικό χώρο.

Στη συνέχεια, τόνισε την αυξανόμενη ανάγκη για δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας λειτουργίας των αυτοκινητόδρομων της Ελλάδας, που οδήγησε στην ίδρυση του οργανισμού HELLASTRON με στόχο να ωφελήσει τους χρήστες, τις υποδομές και την κοινωνία με την χρήση κοινών διαδικασιών από τα μέλη, την βελτίωση της εξυπηρέτησης, την βελτίωση των υποδομών, την προώθηση του προϊόντος και της διαλειτουργικότητας.

Ύστερα από την παρουσίαση των μελών της HELLASTRON και των στόχων που περιγράφηκαν παραπάνω, η παρουσίαση εστίασε στην διαλειτουργικότητα, με στατιστικά στοιχεία και προβολή της εναλλακτικής άποψης κοστολόγησης των χρηστών οδικών υποδομών που εξέφρασαν οι ASECAP και IBTTA.

Τελειώνοντας, ο κ. Χαλκιάς μίλησε για τα προβλήματα που προέκυψαν στα έργα ΣΔΙΤ εξαιτίας της υφιστάμενης οικονομικής ύφεσης και ανέφερε τους βασικούς μελλοντικούς στόχους για το θέμα της κινητικότητας (mobility).

Η παρουσίαση του κ. Κουτσούκου με τίτλο «Χρήση ευφυών συστημάτων μεταφορών στην Ελλάδα» έγινε στα πλαίσια της ενότητας που αφορούσε τις «Συγκεκριμένες και εφικτές δράσεις για την βελτίωση και την ευρεία χρήση των Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS)».

Ο Γενικός Γραμματέας της HELLASTRON ξεκίνησε την ομιλία του παρουσιάζοντας τον οργανισμό, τα μέλη του και την προσπάθεια που καταβάλλεται, προς όφελος των χρηστών, για τη δημιουργία ενός κοινού τρόπου λειτουργίας των αυτοκινητοδρόμων.

Στη συνέχεια ο κ. Κουτσούκος παρουσίασε τις εφαρμογές ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) που έλαβαν χώρα τα τελευταία είκοσι χρόνια στους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδας. Τα παραδείγματα τα οποία παρουσίασε είναι:

  • Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ)
  • Συστήματα Εντοπισμού και Διαχείρισης Περιστατικών
  • Τοποθέτηση ευφυών συστημάτων σε σήραγγες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2004/54/EC

Παραμένοντας στην ίδια λογική, παρουσίασε τα εναλλακτικά «εργαλεία» που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της λειτουργίας των διοδίων:

  • την προσπάθεια ενοποίησης όλων των αριθμών έκτακτης ανάγκης σε ένα για όλους τους αυτοκινητόδρομους.
  • τη διαλειτουργικότητα, δηλαδή τη χρήση ενός πομποδέκτη που να μπορεί να χρησιμοποιείται στα διόδια των αυτοκινητόδρομων όλης της χώρας. (Μέχρι σήμερα οι πομποδέκτες της Αττικής Οδού, των Αυτοκινητοδρόμων Αιγαίου, της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, του Μορέα και της Ολυμπίας Οδού συμμετέχουν στην διαλειτουργικότητα.)

Συνεχίζοντας, ο κ. Κουτσούκος ανέλυσε τη συμβολή της Ελλάδας στα Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS), ισχυριζόμενος πως η Ελλάδα έχει ήδη δημιουργήσει ένα Εθνικό πλάνο που αφορά τα ITS και την εξέλιξη τους για τα επόμενα δέκα χρόνια. Η στρατηγική αυτή καλύπτει τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2010/40/EU ITS.

Ο ομιλητής προχωρώντας την παρουσίαση του εξήγησε τη σημασία και το σκοπό των προγραμμάτων EIP και EIP+ που αποτελούν την βάση για την μελλοντική ανάπτυξη των ITS ανά την Ευρώπη. Ειδικότερα, το πρόγραμμα EIP+ αφορά τα C-ITS, δηλαδή τα Συνεργατικά Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, που αποτελούν κομμάτι των ITS και θεωρούνται η λογική τους εξέλιξη στην Ευρώπη.

Ο κ. Κουτσούκος τόνισε πως η ευρεία αποδοχή των C-ITS από τους φορείς λειτουργίας των αυτοκινητόδρομων θα βελτιώσει τις επιχειρησιακές διαδικασίες, βοηθώντας στη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση των υποδομών και την κάλυψη των αναγκών όλων των χρηστών.

Τελειώνοντας, ο γενικός γραμματέας της HELLASTRON, παρουσίασε συνοπτικά τις δράσεις που περιλαμβάνει η δραστηριότητα 4.1 του προγράμματος EIP+ και τα αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από αυτήν.

Δείτε την παρουσίαση του κ.Χαλκιά εδώ.
Δείτε την παρουσίαση του κ. Κουτσούκου εδώ.