Ο Ροδιανός Σ. Αντωνακόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Είναι πτυχιούχος στην Περιβαλλοντολογία, με ειδίκευση στη Διαχείριση  Περιβάλλοντος και στη Διαχείριση Αποβλήτων, από το Πανεπιστήμιο του Abertay Dundee της Σκωτίας. Επίσης είναι σπουδαστής του Edinburgh Business School του Heriot Watt University στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Master of Business Administration (Μ.Β.Α).

Διαθέτει διεθνή επαγγελματική εμπειρία από χώρες στις οποίες έχει εργαστεί, όπως Αμερική, Αγγλία, Ισπανία και Ελλάδα καθώς και από την συμμετοχή του σε μια σειρά από έργα διεθνούς ενδιαφέροντος σε Κίνα, Κατάρ, Τουρκία και διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες.

Έχει αναλάβει θέσεις στην ευρύτερη αγορά της Διαχείρισης Αποβλήτων και Ενέργειας όπως εκείνη του Διευθύνοντα Σύμβουλου και Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου θυγατρικής πολυεθνικής εταιρείας του Ομίλου ACS GROUP, του Νόμιμου Εκπρόσωπου πολυεθνικής εταιρείας στην Ελλάδα (URBASER S.A. της ACS GROUP), του Διευθυντή Ανάπτυξης στις Η.Π.Α της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ του Ομίλου ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, του Διευθυντή Ανάπτυξης και του Συμβούλου Διοίκησης. Έχει δραστηριοποιηθεί σε έργα διαχείρισης αποβλήτων και έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μια σειρά από χώρες.

Από το 2013 έως σήμερα εργάζεται σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Την διετία 2016 – 2018 εργάστηκε για την Terna Energy USA ως Διευθυντής Ανάπτυξης για την Αμερική με βάση το Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας των Η.Π.Α. στην ανάπτυξη έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Σήμερα, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και νέων έργων, συμμετέχοντας παράλληλα στην διοίκηση θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. Τον Ιανουάριο του 2018 ανέλαβε καθήκοντα του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στις θυγατρικές Νέα Οδός Α.Ε. και στην Οδός Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε. και τον Ιανουάριο του 2020 ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών.