Εμμανουήλ Βράιλας

Α’ Αντιπρόεδρος, Μέλος ΕΕ

Πρόεδρος ΔΣ,
«Νέα Οδός Α.Ε. / Κεντρική Οδός Α.Ε.»

Από την αρχή της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, ήτοι το 1982, συμμετείχε στην κατασκευή μεγάλων Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα κατέχει τη θέση του Προέδρου Δ.Σ. στις Εταιρίες ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ενώ παράλληλα συμμετέχει ως μέλος Δ.Σ. στον Όμιλο Εταιριών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. καθώς και σε θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου στους τομείς των Κατασκευών, Παραχωρήσεων και Σταθμών Αυτοκινήτων. Είναι ενεργό μέλος των Επαγγελματικών Συνδέσμων Τεχνικών Εταιρειών, κατέχοντας τη θέση του Αντιπροέδρου, στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ), και τη θέση του Ταμία στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ).

pdf