Εμμανουήλ Βράιλας

Πρόεδρος. Μέλος ΕΕ

Πρόεδρος ΔΣ,
«Νέα Οδός Α.Ε. / Κεντρική Οδός Α.Ε.»

Από την αρχή της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, ήτοι το 1982, συμμετείχε στην κατασκευή μεγάλων Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει διατελέσει εργοταξιάρχης σε σειρά κτιριακών έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, Διευθυντής Έργων στην ΓΕΚ ΑΕ και στην ΤΕΡΝΑ ΑΕ με ευθύνη στα σημαντικότερα δημόσια και ιδιωτικά κτιριακά έργα των εταιρειών του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και υπεύθυνος της ομάδας ανάπτυξης του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της ΓΕΚ Α.Ε.
Σήμερα κατέχει τη θέση του Προέδρου στις Εταιρίες ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.. Παράλληλα συμμετέχει ως μέλος Δ.Σ. στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε. αλλά  και σε θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  στους τομείς των Κατασκευών, Παραχωρήσεων Αυτοκινητοδρόμων και Σταθμών Αυτοκινήτων. Είναι ενεργό μέλος Επαγγελματικών Συνδέσμων Τεχνικών Εταιρειών, κατέχοντας τη θέση του Γεν. Γραμματέα στο Δ.Σ. του  Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) και στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ).

pdf