Γεώργιος Συριανός,

Α’ Αντιπρόεδρος, Μέλος ΕΕ

Διευθύνων Σύμβουλος,
«Μορέας Α.Ε.»

Ο Γεώργιος Συριανός είναι Πρόεδρος της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ενώ συγχρόνως έχει θέσεις ευθύνης σε εταιρείες Παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων.
Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Από το 1977 μέχρι και το 1981 εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως ελεύθερος επαγγελματίας σε μελέτες και κατασκευές διάφορων τεχνικών έργων, ενώ υπήρξε στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. από το 1981 μέχρι το 1989.

Από το 1990 ενετάχθη στον ιδιωτικό τομέα με θέσεις Γενικού Διευθυντή ή Τεχνικού Διευθυντή σε διάφορες μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, με αντικείμενο την κατασκευή σύνθετων τεχνικών έργων κάθε μορφής (αυτοκινητόδρομοι ΠΑΘΕ και ΕΓΝΑΤΙΑΣ, σιδηροδρομικά έργα, Ολυμπιακά έργα, σήραγγες, φράγματα κλπ.). Από το έτος 2007 έχει ενεργό συμμετοχή στη διαχείριση σημαντικών έργων παραχώρησης (ΜΟΡΕΑΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ κλπ.).

Σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος στη ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

Είναι επί χρόνια Πρόεδρος του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.), ενώ διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.).

pdf