Η HELLASTRON εκπροσωπήθηκε στην 5η Διημερίδα ITS Hellas 2019 με θέμα «Ευφυή συστήματα μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα» από τον Πρόεδρό της κ. Σταύρο Σταυρή. Δείτε αναλυτικά την παρουσίαση του Προέδρου της HELLASTRON με θέμα CITS και  Διαχείριση Οδικής Υποδομής 2.0