Η HELLASTRON συμμετείχε στο 83ο Ετήσιο Συνέδριο του IBTTA  με παρουσίαση του Προέδρου του Φορέα, κ. Βασίλη Χαλκιά.

Η παρουσίαση είχε τίτλο “Η κινητικότητα εξαρτάται από την ολοκλήρωση του Δικτύου. Η πρωτοβουλία για την ενσωμάτωση των ελληνικών Αυτοκινητόδρομων » και επικεντρώθηκε σε προτάσεις για την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου οδικού δικτύου με διόδια στην Ελλάδα, καθώς στόχος της Hellastron είναι να βοηθήσει στη δημιουργία στρατηγικής και μέτρων πολιτικής προκειμένου να αποκτήσει η Ελλάδα ένα σύγχρονο, ασφαλή και αποτελεσματικό οδικό δίκτυο  διοδίων.

Το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάστηκε με σκοπό την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου οδικού δικτύου. Για το σκοπό αυτό, οι πρωτοβουλίες της Λευκής Βίβλου της ΕΕ καθορίζουν τις βασικές αρχές προς ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών, συμπεριλαμβανομένου:

  •     Ενός αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών και ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών
  •     Μιας Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Πολιτικής για τις Μεταφορές και τη βιώσιμη συμπεριφορά
  •     Ενός συνεκτικού πλαισίου χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των υποδομών, και
  •     Την ενσωμάτωση των μεταφορών στον κόσμο.

Δείτε την παρουσίαση του κ.Χαλκιά εδώ.