Η Σημασία του΄Εργου

 

Η Εγνατία Οδός και οι κάθετοι άξονές της, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του συστήματος μεταφορών στη Βόρεια Ελλάδα. Η Εγνατία Οδός είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος, μήκους 657 χλμ., που διασχίζει οριζόντια τη χώρα από την Ηγουμενίτσα της Θεσπρωτίας έως τους Κήπους του Έβρου. Με την ολοκλήρωσή της μειώθηκαν οι αποστάσεις και βγήκαν από την απομόνωση μερικές από τις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας, όπως η Ήπειρος, η Δυτική Μακεδονία και η Θράκη. Επιπλέον αυξήθηκαν οι δυνατότητες επενδύσεων σε μεταφορές, βιομηχανία και τουρισμό.

 

Η Εγνατία Οδός αποτελεί το πιο σημαντικό σύγχρονο έργο υποδομής για την ανάπτυξη και επικοινωνία της χώρας μας με την Ευρώπη,τα Βαλκάνια και τη Μικρά Ασία. Αποτελεί τμήμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών και είναι ένα από τα 14 έργα προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Λειτουργεί συγχρόνως ως συλλεκτήριος οδικός άξονας των μεταφορών της Βαλκανικής και της Ν.Α. Ευρώπης. Σ’ αυτήν καταλήγουν οι Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι IV (Βερολίνο – Σόφια – Θεσ/νίκη), IX (Ελσίνκι με κατάληξη την Αλεξανδρούπολη) και X (Βιέννη -Βελιγράδι – Θεσ/νίκη).

 

Η Εγνατία Οδός συνδέεται με 4 λιμάνια, 6 αεροδρόμια και 9 κάθετους άξονες που διασφαλίζουν την πρόσβαση στις χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης.

 

Ο αυτοκινητόδρομος Εγνατία Οδός διασχίζει περιοχές εξαιρετικού φυσικού κάλλους (π.χ. την περιοχή της Βόρειας Πίνδου, τους υδροβιότοπους του Αλιάκμονα, τους ποταμούς Στρυμόνα, Νέστο και

΄Εβρο, τις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη) και μοναδικής ιστορικής σημασίας (π.χ. τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης, την αρχαία Εγνατία Οδό κλπ.).

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η Εγνατία Οδός είναι ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος διεθνών προδιαγραφών, μήκους 670 χλμ. Το πλάτος του οδοστρώματος είναι 24,5μ. (22 μ. σε δυσχερείς περιοχές) με διαχωριστική νησίδα, δύο λωρίδες κυκλοφορίας και μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση, (εκτός από το τμήμα Κλειδί-Θεσσαλονίκη-Δερβένι, 45 χλμ., που έχει τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση και μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ).

 

Σήραγγες

Κατά μήκος της Εγνατίας Οδού κατασκευάστηκαν 73 δίδυμες οδικές σήραγγες συνολικού μήκους 50 χλμ. (100 χλμ. διάτρηση μονού κλάδου),δηλαδή το 7% του μήκους του οδικού άξονα. Το κόστος κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ανήλθε στο 30% της συνολικής δαπάνης κατασκευής. Οι περισσότερες σήραγγες κατασκευάστηκαν με τη μέθοδο της διάτρησης (bored tunnels) ενώ μικρός αριθμός κατασκευάστηκε με τη μέθοδο της εκσκαφής και επανεπίχωσης (cut & cover). Κατασκευάστηκαν συνολικά 15 μεγάλες σήραγγες με μήκος από 800 μ. έως 4,6 χλμ. Καθοριστικό στοιχείο του σχεδιασμού τους αποτέλεσε η πρόβλεψη εγκάρσιων διαδρόμων

διαφυγής μεταξύ των κλάδων της σήραγγας, για την περίπτωση πυρκαγιάς. Επίσης, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην εγκατάσταση υψηλών προδιαγραφών συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της

ασφαλούς λειτουργίας των σηράγγων.

 

Γέφυρες

Κατά μήκος της Εγνατίας Οδού κατασκευάστηκαν 177 μεγάλα τεχνικά έργα (γέφυρες και άνω/κάτω διαβάσεις) με μήκος>50μ. και περισσότεροι από χίλιοι κιβωτοειδείς οχετοί με άνοιγμα μέχρι 6 μ. Τα μεγάλα τεχνικά του άξονα περιλαμβάνουν γέφυρες με ειδικά χαρακτηριστικά (μήκη έως 1.000 μ., μέγιστο άνοιγμα μέχρι 235 μ. και ύψη βάθρων έως 110 μ.).

Για πληροφορίες: www.egnatia.eu