Δείτε την παρουσίαση του κ.Χαλκιά εδώ.
Δείτε την παρουσίαση του κ. Κουτσούκου εδώ.