Ο Πρόεδρος της HELLASTRON εξηγεί τις αλλαγές που δρομολογούνται.